Musklernas nervceller betonar stimulans fr?n omvärlden

Sträcksensorer i v?ra muskler reglerar reflexer som underlättar den undermedvetna kontrollen av kroppsh?llning och rörelser. Enligt en ny studie som publiceras i Journal of Neuroscience, reagerar sensorerna svagt p? muskelsträckningar som orsakas av frivilliga ?tgärder, och starkt p? sträckningar som orsakas av yttre krafter.

? Resultaten fr?n studien visar att musklernas sträckreceptorer ger mer information till nervsystemet än att bara berätta om vilken kroppsdel som rör sig eller hur snabbt. Sensorerna justerar ocks? sina signaler beroende p? vad som orsakade rörelsen, säger Michael Dimitriou, förste forskningsassistent vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, Ume? universitet, som har genomfört studien.
Normalt kan vi lätt skilja mellan rörelser vi gör oss själva och rörelser som passivt tillämpas eller ?lagts p? v?r kropp av yttre krafter. Förm?gan att skilja mellan egengenererade och externt genererade sensoriska händelser är avgörande för korrekt uppfattning och kontroll av kroppsh?llning och rörelse. Denna förm?ga tros ocks? underlätta v?r medvetenhet om jaget som en självständig enhet.
Uppdelningen mellan det som upplevs som jag och det andra runt omkring har man tidigare trott uppst?r endast av komplexa beräkningar som utförs i hjärnan, som kombinerar förkunskaper eller minnen av konsekvenserna av egna handlingar och inkommande sensorisk information. Den studie som Michael Dimitriou har genomfört visar att information om orsak och verkan kan ges i realtid med hjälp av s? kallade muskelspolar, en typ av sträckreceptorer som finns i musklerna hos de flesta däggdjur.
Muskelspolar skiljer sig fr?n andra sensoriska receptorer, som sträckreceptorer i huden, eftersom deras känslighet kan styras av nervsystemet via specialiserade motoriska nervceller. Det funktionella syftet med denna kontroll har varit oklart. Enligt de data som Michael Dimitriou har tagit fram ökar de specialiserade motoriska nervcellerna känsligheten för sträckreceptorer när kroppen utsätts för externt genererad sträckreceptorstimulans, till exempel när en boll plötsligt faller ner i handflatan. Eftersom förstärkta muskelspolreaktioner innebär starka sträckreflexer, motverkar muskelaktiviteten direkt rörelse av handen. Men när en frivillig rörelse görs, d? minskar nervsystemet känsligheten av muskelspolarna i musklerna som sträcks, vilket gör det möjligt för oss att röra oss utan att utlösa starka reflexer som annars skulle motverka rörelsen. Okontrollerbart starka sträckreflexer kallas vanligtvis för spasticitet.
? Dessa resultat ger en förklaring till hur reflexer kan funktionellt justeras för att hjälpa oss i vardagliga uppgifter, utan att kräva medveten kontroll över reflexkänslighet eller komplexa beräkningar i hjärnan för att förutsäga de sensoriska konsekvenserna av v?ra handlingar, säger Michael Dimitriou.
Han tror att dessa nya rön är viktiga b?de för att först? de neurala mekanismer som styr rörelser och självuppfattning, men ocks? för att först? sjukdomstillst?nd där dessa mekanismer är störda.
­? Med dessa upptäckter, f?r vi nya insikter i de mekanismer vars felfunktion kan leda till neuromuskulära symtom som spasticitet eller sjukdomar som främmande handen syndrom, även känt som Dr Strangelove syndrom, men ocks? för att identifiera potentiella m?l för behandling av dessa sjukdomar, säger Michael Dimitriou.
Läs studien i Journal of Neuroscience

Michael Dimitriou kommer fr?n Cypern. Han är förste forskningsassistent vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, IMB, Ume? universitet, är engelsktalande och kan n?s p?:
Telefon: 090-786 52 73, 072-552 39 96
E-post: [email protected]
Om studien
Human Muscle Spindle Sensitivity Reflects the Balance of Activity between Antagonistic Muscles; The Journal of Neuroscience, 8 October 2014, 34(41): 13644-13655; doi: 10.1523/JNEUROSCI.2611-14.2014
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top