Skole

MyCall skal gi flere ungdommer muligheter; til aktiviteter, skole og arbeid

MyCall skal gi flere ungdommer muligheter; til aktiviteter, skole og arbeid
10-05-2014 14:00 Kronprinsparets Fond MyCall inng?r samarbeid med Kronprinsparets Fond for ? bidra til at ungdom i Norge som enten har falt utenfor samfunnet, eller risikerer ? falle utenfor, f?r muligheten til en ny start og et bedre liv. Samarbeidet skal ogs? fremme mangfold, integrering og aktiviteter for og med ungdom.

MyCall inng?r samarbeid med Kronprinsparets Fond for ? bidra til at ungdom i Norge som enten har falt utenfor samfunnet, eller risikerer ? falle utenfor, f?r muligheten til en ny start og et bedre liv. Samarbeidet skal ogs? fremme mangfold, integrering og aktiviteter for og med ungdom.
– For MyCall er ungdom en viktig ressurs som skal bidra til ? bygge morgendagens samfunn. Gjennom v?re samfunnsbidrag ?nsker vi ? ?gi flere en sjanse?, og samarbeidet med Kronprinsparets Fond bidrar til nettopp dette. For oss g?r Fondets arbeid og prosjekter h?nd i h?nd med v?re verdier og v?r strategi rundt det flerkulturelle samfunnet, satsingen p? ungdom og inkludering, sier markedsdirekt?r i MyCall, Mette ?yen.

M?ler samfunnsnytten i prosjektene
Prosjektene i Kronprinsparets Fond har forskjellig metodikk og faglig opplegg, men alle kan vise til sv?rt gode resultater for og med ungdom. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt ? gi alternative mestringsarenaer. En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet p? 2,7 milliarder kroner i n?verdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomf?rt av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.
– Vi har flere engasjementer og jobber veldig aktivt med samfunnsansvar, blant annet sammen med Norway Cup, Bislett Games, sv?mmeskole og allidrettskole, i tillegg til mange sm? og store prosjekter innen idrett, kultur og musikk. Kronprinsparets Fond ser vi virkelig gj?r en forskjell. De er villige til ? m?le og bli m?lt, og de er meget engasjerte inn i arbeidet med og for ungdommene. Det finner vi attraktivt, sier ?yen.

A to już wiesz?  Dele?konomiens viktighet

Mener MyCall har unik mangfoldskompetanse
Samarbeidet best?r b?de av ?konomiske bidrag og kompetansegivende bidrag gjennom arbeid for og med mangfold, integrering og samfunnsansvar. Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.
– For oss og v?re prosjekter er det veldig fint ? f? MyCall med p? laget. I tillegg til ?konomisk st?tte, kan de bidra med sv?rt god kompetanse p? mangfold, integrering og det flerkulturelle norske samfunnet. V?re prosjekter har mange ungdommer med flerkulturell bakgrunn, og vi har mye vi kan arbeide sammen om, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby.

Om MyCall
– MyCall er ledende akt?r p? internasjonal mobiltelefoni i Norge. Selskapet ble startet i 2001 som Lebara, og skiftet navn til MyCall i oktober 2012. Selskapet er en del av Tele2s norske virksomhet.
– Visjonen til MyCall er ? sikre n?rhet til familie og venner i det flerkulturelle samfunnet, gjennom meget lave ringepriser p? internasjonale samtaler.
– MyCall sin virksomhet best?r av mange engasjerte og dyktige medarbeidere fra mer enn 25 ulike land, og nesten 80% av de ansatte har flerkulturell bakgrunn.

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

A to już wiesz?  Kongelig bes?k til Kj?r for livet p? Oslo Motorshow

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy