Læring

N? f?r du fagskolepoeng for fagskolestudier

Kunnskapsdepartementet har besluttet ? innf?re fagskolepoeng for fagskoleutdanning. Dette gj?r yrkesutdanning mer attraktiv, og gj?r det lettere ? skape en m?lbar effekt av utdanningsl?pet.

Fra og med skole?ret 2012/2013 vil studenter oppn? fagskolepoeng p? sin fagskoleutdanning*. Dette inng?r i Kunnskapsdepartementets prosess med ? innf?re fagskolepoeng for norske fagskoler som er godkjent av NOKUT.
Skaper en m?lbar effekt av fagskoleutdanninger
Fagskolepoengene ble innf?rt for ? skape en m?lbar effekt av utdanningsl?pet. Dette vil gi en aksept i b?de offentlig og privat n?ringsliv, samt danne verdigrunnlag for h?yere utdanning. 60 fagskolepoeng tilsvarer ett ?rs fulltidsutdanning. Alle NKI Nettstudiers fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT, og gir derfor fagskolepoeng. Det st?r angitt hvor mange fagskolepoeng studiet er verdt p? sidene til de ulike fagskoleutdanningene.
Hva er fagskoleutdanning?
Fagskole er et relativt nytt begrep for mange. En fagskoleutdanning ligger p? niv? mellom videreg?ende skole og h?gskole. Opptakskravene for fagskole er noe lavere enn for h?gskole, og realkompetanse/arbeidserfaring vektlegges fremfor formell skolegang. 60 prosent av fagskolestudentene i Norge blir tatt opp p? bakgrunn av yrkesfaglig kompetanse.
NKI Nettstudier har lang erfaring med ? utvikle fagskoleutdanninger og tilbyr et bredt utvalg.
? En fagskoleutdanning er et alternativ til h?yere utdanning; en kort og yrkesrettet utdanning med et omfang p? et halvt til to studie?r. Dette er et godt valg for den som vil komme seg raskt ut i arbeidslivet, sier Wenche Halvorsen, administrerende direkt?r ved NKI Nettstudier.
Om NKI Nettstudier?

NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningsgruppen Anthon B Nilsen Utdanning AS (ABNU). ABNU er den ledende akt?ren i Norge innenfor private h?yskoler, fagskoler og nettstudier. NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning for alle.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud ogs? p? h?yskole- og universitetsniv?, og vi tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.
* Dette innrapporteres til DBH-F; er en nasjonal database for statistikk om fagskoleutdanning som omfatter alle fagskoler i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy