Training

Nasjonal petroleumskonferanse i Svolv?r

08-04-2011 11:10 Lederne Mediene er velkommen til konferanse om sysselsetting og petroleumsaktivitet i nordomr?dene som arrangeres av organisasjonen Lederne p? Rica Hotel Svolv?r torsdag 14. april 2011 fra kl 09.30.

Mediene er velkommen til konferanse om sysselsetting og petroleumsaktivitet i nordomr?dene som arrangeres av organisasjonen Lederne p? Rica Hotel Svolv?r torsdag 14. april 2011 fra kl 09.30.
Blant foredragsholderne er ?ivind Dahl-Stamnes (leder for Statoils nordomr?deinitiativ), Jonni H. Solsvik (And?y kommunes ordf?rer), Torgils Haugstad (direkt?r for kvalitet, helse, milj? og sikkerhet i Aker Drilling) samt Helge Ivar Vestre (leder for nytt maritimt kompetansesenter i Statoil).
Organisasjonen Lederne, som har over 3500 medlemmer innen olje og gass, kom for et ?r siden med rapporten ?N?ringsmessige konsekvenser av redusert petroleumsaktivitet?, som danner grunnlaget for konferansen. Rapporten konkluderte med at norsk petroleumsindustri har n?dd toppen og at hele 35.000 arbeidsplasser kan g? tapt i ?rene som kommer. Den viste at nordomr?dene er avgj?rende for hvordan fremtidens velferdsordninger skal finansieres.

Hovedkonklusjoner i rapporten:
Det er ca 140.000 arbeidsplasser i n?ringer som er petroleumsrelatert i Norge. 90.000 av disse er direkte relatert til aktiviteten p? norsk sokkel.
Produksjonen p? norsk sokkel har allerede n?dd toppen. I 2009 produserte man 4 millioner oljeekvivalenter daglig. I 2030 vil produksjonen ligge p? under 2,5 mill. Nedgangen vil v?re bratt fra om lag 2020.
Investeringene p? norsk sokkel vil holde seg h?ye, p? over 100 milliarder kroner i ?ret frem til 2020. Utover 2020-tallet vil mange av de store feltene p? norsk sokkel bli stengt. Dermed blir det et bratt fall i investeringene til under 80 milliarder kroner i 2025, noe som vil gi dramatiske konsekvenser spesielt for leverand?rindustrien.
I takt med mindre produksjon p? norsk sokkel forventer man at antallet ?rsverk relatert til norsk sokkel vil reduseres med 35.000 frem til 2030.
Rapporten sier dette om ?pning av Lofoten og Vester?len:
I beste fall kan leteboringen i nord starte om fem ?r. Produksjonen kan komme i gang i 2025-2030.
Investeringsniv?et i omr?det kan komme opp i 300 milliarder kroner over en 20-30 ?rs periode, fra 2020 og utover. Dette kommer i en periode der investeringene p? norsk sokkel for ?vrig g?r kraftig ned.
Det legges til grunn et middelniv? p? ressurstilgangen i omr?det p? 2 milliarder ekvivalenter. Andre prognoser varierer fra 1,3 milliarder til 3,4 milliarder.
?pning av Lofoten og Vester?len kan bidra til at den norske oljealderen kan vare lenger og f? en mykere landing. ?rlig sysselsettingseffekt ansl?s til ? v?re om lag 8.000 arbeidsplasser i ?ret i f?rste del av perioden og om lag 3.000 arbeidsplasser i siste del.
Uten ?pning av Lofoten og Vester?len vil det ?rlige fallet i investeringer p? norsk sokkel v?re p? rundt 40 milliarder kroner etter 2020. Ved ?pning av Lofoten og Vester?len vil fallet reduseres til om lag 12 milliarder kroner i ?ret.
Rapporten konkluderer med at ?pning av Lofoten og Vester?len vil bidra til ? dempe de negative konsekvensene av redusert aktivitet p? norsk sokkel for ?vrig.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

A to już wiesz?  - Vi skal gjenreise tryggheten for barn og unge

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy