SE

Nedskräpning ökat problem i kommunerna

Hela 40 procent av medborgarna tycker att nedskräpning ökar i den egna kommunen. Det visar en analys av tilläggsfr?gor om nedskräpning fr?n medborgarundersökningen ?r 2011-2013 som Statistiska Centralbyr?n genomfört i samarbete med H?ll Sverige Rent. Dessutom upplever hela 40 procent att det finns ett samband mellan nedskräpning och otrygga platser.
Trots att mycket f? människor tycker att det är befogat att slänga skräp p? marken, mellan 5-6 procent, är det m?nga som upplever att deras kommun är skräpig. 40 procent anser att nedskräpningen har ökat de senaste ?ren, och 35 procent tycker att nedskräpning är ett problem.
? V?r analys visar att nedskräpningen tyvärr verkar blir ett allt större problem ute i kommunerna, säger Joakim Brodahl, tf verksamhetsansvarig p? H?ll Sverige Rent.
Det är en liten del av befolkningen som tycker att det är befogat att skräpa ned, 86 procent uppger att de skulle leta upp en papperskorg om de behöver slänga n?got – även ifall de behöver g? en bit. P? den direkta fr?gan ?Slänger du skräp p? marken?? svarar 71 procent nej.
Hela 40 procent anser att det finns ett samband mellan nedskräpning och otrygga platser, vilket visar att nedskräpning har m?nga allvarliga konsekvenser.
? Vi har sedan tidigare kunskaper om att det finns ett samband mellan nedskräpning och otrygghet och undersökningen bekräftar den bilden, säger Joakim Brodahl, H?ll Sverige Rent. Nedskräpningsfr?gan m?ste tas p? större allvar av samhället och involvera fler aktörer än de som städar upp.
En trend i undersökningen är att ju äldre vi är desto mer störs vi av nedskräpningen. Ju yngre vi är desto mindre tycker vi att nedskräpningen är ett problem, de kan tänka sig att slänga skräp p? marken i större utsträckning ? framförallt om det inte finns n?gon papperskorg, om denna är full eller om skräpet är kladdigt.
Fr?gorna i undersökningen handlar om kommuninv?narnas attityder och upplevelser när det gäller nedskräpning i kommunen. Fr?gorna har ställts i samband med Statistiska centralbyr?ns medborgarundersökning och totalt har 9 039 personer svarat p? fr?gorna och de som svarat p? fr?gorna är i ?ldersgruppen 18-84 ?r. Totalt medverkade 18 kommuner.
Rapporten ?Vad tycker medborgarna om nedskräpning i sin kommun? finns att ladda ner p? H?ll Sverige Rents webbplats. Där finns även lättillgänglig statistik fr?n skräpmätningar som genomförts i en rad kommuner.
Kontakt:
Joakim Brodahl, kommunikationschef H?ll Sverige Rent, telefon 070-7286450

Bifogade filer
50140Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Antje Kerber   #Flyinge Indoor   #Flyinge Str   #Swedish Riders Trophy