SE

NEXT STEP GROUP BYGGSTARTAR NYA HOVA?S

Dagen efter att detaljplanen fo?r Nya Hova?s vunnit laga kraft pa?bo?rjas bygget av Spektrum ? en 5000 m2 stor kunskapsgalleria. Redan i augusti firas det fo?rsta spadtaget ? av eleverna.
? Att ho?ra pa?lkranen sa? snabbt efter beslutet a?r en ha?rlig ka?nsla. Spektrum a?r ett konkret resultat av dialogarbetet. Vi a?r enormt stolta o?ver att kunna fo?rverkliga visionen utan dro?jsma?l, sa?ger Jacob Torell, VD fo?r Next Step Group som i dagarna byggstartade Spektrum.
En mo?tesplats i omra?det har sta?tt ho?gt upp pa? o?nskelistan hos boende i omra?det. Ide?n fo?ddes 2004, och har sedan dess utvecklats med o?ppenhet som den viktigaste byggstenen. Byggnaden Spektrum ger plats fo?r ett livsla?ngt la?rande. Byggnaden rymmer en grundskola fo?r a?rskurs 4-9, ett kunskapstorg med bibliotek och studielokaler fo?r alla generationer samt restaurangverksamhet. Datum fo?r att fira det fo?rsta spadtaget a?r satt till den 29 augusti och kommer att tas av de barn och ungdomar som blir skolans fo?rsta elever. Skolan bera?knas vara klar fo?r inflyttning redan ho?stterminen 2015
och kommer i fo?rsta skedet ta emot runt 300 elever.
? Det a?r fantastiskt spa?nnande att fa? vara med i processen kring skolan i Nya Hova?s. Det blir en skola da?r eleverna a?r delaktiga och skapar sin egen la?randemiljo?. Kvaliteten sta?r i fokus; ba?de vad ga?ller la?randet och la?randemiljo?n, sa?ger Katja Brandt-Persson, rektor fo?r Fenestra Nya Hova?s.
Tanken a?r att skollokalerna ska anva?ndas ba?de dag och kva?ll. Under dagarna fo?r eleverna, och pa? kva?llarna fo?r kursverksamhet och studiegrupper. Jacob Torell bera?ttar om det han kallar kunskapstorget:
? Fo?r oss har det varit viktigt att skapa liv i lokalerna. I en bildsal kan det vara akvarellkurs, ett musikrum kan fungera som replokal, en hemkunskapssal kan rymma en matlagningskurs och sa? vidare. Nu a?r vi pa? jakt efter eldsja?lar som vill driva kva?llskurser.
Nu na?r hyresavtalet a?r tecknat med skolan letar Next Step Group a?ven efter akto?rer till bottenva?ningen, som ska pra?glas av en annorlunda typ av handel under parollen ?Very small Shops?. Upp till 150 kvadratmeter ska bidra till ett personligare sa?tt att handla, i linje med arkitekturens urbana kvarterska?nsla.
Skanska och Veidekke har fo?r avsikt att tillsammans med HSB till lika delar sta? fo?r byggnationen av 850 bosta?der
i Nya Hova?s. Next Step Group fokuserar i sin tur pa? att fortsa?tta utveckla personlig handel ? ?Very small Shops? framtidens kontor, skolor och arbetsplatser.
Under de na?rmaste a?ren kommer en ny stadsdel va?xa fram en kvart fra?n Go?teborgs city. Visionen fo?r Nya Hova?s a?r en sma?skalig blandstad i va?rldsklass som fo?renar stadens utbud av boende, service, skolor, handel och kontor med parker, gro?nomra?den och promenadavsta?nd till havet.
Fo?r mer information, kontakta:
Jacob Torell, VD Next Step Group 0706-222 335
Katja Brandt Persson, rektor Fenestra Nya Hova?s 0725-535251

Fakta Pysslingen
Pysslingen Förskolor och Skolor AB är en av de största friskoleaktörerna inom förskola och skola i Sverige med 25 ?rs erfarenhet av lärande. Pysslingen har drygt 2000 medarbetare fördelat p? drygt 100 enheter i ca 30 kommuner i Storstockholm, Mälardalen, Dalarna, Sk?ne och p? Gotland. Inom Pysslingen finns en m?ngfald av erkända pedagogiska metoder och lärandekulturen kännetecknas av att varje individ ska utveckla talanger för livets upptäcktsresa www.pysslingen.se
Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. www.academedia.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Axel Mie   #EPOK   #EXIT   #SLU