Læring

NISS med filmblogg p? montages.no

29-05-2012 10:20 NISS Studenter og ansatte ved Film og tv p? NISS ?pner blogg p? montages.no. Bloggen skal dokumentere studielivet ved skolen. Hovedsakelig gjennom aktiviteter som studentproduksjoner og undervisning, sett fra b?de student- og l?rerhold.

Studenter og ansatte ved Film og tv p? NISS ?pner blogg p? montages.no. Bloggen skal dokumentere studielivet ved skolen. Hovedsakelig gjennom aktiviteter som studentproduksjoner og undervisning, sett fra b?de student- og l?rerhold.
– Bloggen vil gi s?kere og andre interesserte et annet og p? mange m?ter bedre bilde av hvordan det er ? v?re student ved NISS, enn det nettsiden gir. Et bilde av hverdagen. Og den vil gi et rom for studenter og ansatte til ? reflektere over det de gj?r. Den vil ogs? kunne bli et l?rested for leserne, fordi den dokumenterer undervisningsprosesser og -erfaringer, og en profesjonell praksis, forteller avdelingsleder ved Avdeling for film og tv, Frederik Hestvold.
– Vi h?per og tror at bloggen vil bli en viktig del av aktivitetene v?re, avslutter han.
LEVERAND?R AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984
NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 ?r. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere g?r hvert ?r p? skolen. NISS ligger sentralt p? Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger p? ulike niv?er og en omfattende kursvirksomhet. Fra h?sten 2011 tilbyr NISS for f?rste gang h?yskolestudier og er dermed Norges f?rste private kunsth?yskole.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy