Læring

NISS satser stort p? film- og tv-lyd

NISS H?yskole s?ker i disse dager akkreditering av et nytt bachelorstudium i lyddesign samtidig som fagstaben utvides. Med dette definerer skolen film- og tv-lyd som et eget satsingsomr?de ogs? i fremtiden.
– En viktig del av denne prosessen er at vi n? har en ny og utvidet fagstab innen fagomr?det film- og tv-lyd. Den nye staben har sin utdanning og arbeidserfaring fra alle de skandinaviske landene og vil v?re p? plass allerede fra skolestart h?sten 2012. Dette vil hjelpe i skolens nettverksbygging og bringe flere fagimpulser inn i undervisningen, sier f?rsteamanuensis Tore Teigland, leder for Avdeling for lydproduksjon ved NISS.
– Erfaringen den nye fagstaben representerer spenner seg fra produksjon av reklame og kortfilm, via fakta-, studio- og drama-produksjoner for tv, til dokumentarer og film for kino med mange publikumssuksesser, nominasjoner og priser ? vise til, avslutter Teigland.
Bachelorstudiet i lyddesign vil supplere det allerede godkjente Bachelorstudiet i musikkproduksjon.
Stab med bred kompetanse
Kristian Laier Nyb? er utdannet programingeni?r fra Norsk Lydskole i 1995. Han har siden dette arbeidet med b?de spillefilm, kortfilm og tv-produksjon. Han var i en lengre periode ansatt som lyddesigner i produksjonsselskapet B?DE OG hvor han blant annet lydla flere hundre reklamefilmer. Kristian har v?rt ansatt ved skolen siden 2004 og er sertifisert Pro Tools og DVD Studio Pro instrukt?r. Han har i flere ?r v?rt styremedlem i Norsk Filmlydforening. I 2011 fullf?rte han praktiskpedagogisk utdanning (PPU) ved H?gskolen i Oslo og Akershus.
Anders Hörling er en svensk tonemester som har arbeidet p? de store svenske produksjonene de siste 15 ?rene, bl.a. Lucas Modison, Josef Fares, Beck, Wallander, og n? sist Millenium-triologien og norske S?nner av Norge av Jens Lien. Han har Norden som arbeidsfelt, med én av basene p? Nordisk Film i K?benhavn. Mikser n? ferdig Arne Dahl serien om 10 langfilmer for Filmlance i Stockholm.
Svenn Jakobsen er utdannet tonemester fra Den danske filmskolen i 1997. Han kan vise til en omfattende produksjon av b?de dokumentarer, tv-serier, spillefilmer og kortfilmer hvorav flere har mottatt nasjonale og internasjonale priser og nominasjoner. Selv har han mottatt blant annet Dolby Laboratories’ Sound Award og the Norwegian Film Workers Association?s Technical Award. I 2010 ble Svenn akkreditert som f?rsteamanuensis i filmlyd, og har undervist ved de fleste st?rre filmutdanningene i Norge. Svenn skriver ogs? jevnlig om den kunstneriske siden ved filmlyd for publikasjoner som RUSHPRINT. I tillegg til stillingen som f?rsteamanuensis ved NISS arbeider han som kunstnerisk ansvarlig i TEKNOPILOT AS.

LEVERAND?R AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984
NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 ?r. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere g?r hvert ?r p? skolen. NISS ligger sentralt p? Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsstudier p? ulike niv?er og en omfattende kursvirksomhet. Fra h?sten 2011 startet NISS for f?rste gang med h?yskolestudier og er dermed Norges f?rste private kunsth?yskole.

Similar Posts