Skole

NISS tilbyr fra i h?st det eneste bachelorprogram i Popul?rmusikk i Norge

NISS tilbyr fra i h?st det eneste bachelorprogram i Popul?rmusikk i Norge
27-08-2013 13:41 NISS NISS starter opp et fullstendig bachelorprogram innen Popul?rmusikk allerede fra i h?st, noe som lenge har v?rt et sterkt ?nske ved NISS. Studiet har historie tilbake til 1995, med h?yskoleprogram siden 2011.

Den 26. august 2013 fattet NOKUT f?lgende vedtak: ? POP3 ? ett?rig p?bygning til bachelor i popul?rmusikk (60 studiepoeng)ved NISS H?yskole AS akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.? Med denne godkjenningen tilbyr h?yskolestudiet i Popul?rmusikk et tredje?r som gir studentene en bachelorgrad.
Starter opp i h?st
NISS starter opp et fullstendig bachelorprogram innen Popul?rmusikk allerede fra i h?st, noe som lenge har v?rt et sterkt ?nske ved NISS. Studiet har historie tilbake til 1995, med h?yskoleprogram siden 2011. En rekke tidligere studenter ved skolen har de senere ?r markert seg sterkt i musikkbransjen. En rekke kjente musikere, artister og produsenter er tilknyttet studiet som l?rere og veiledere.
Eneste i Norge
Kompetanseheving p? popul?rmusikk-feltet er etterspurt i flere kulturpolitiske utredninger, og kvalitet og profesjonalitet i norsk musikkbransje er i en god utvikling. Bachelorgraden i Popul?rmusikk ved NISS er unik ved sin kombinasjon av et fokus p? ut?vende og skapende musikk med et tilsvarende fokus p? nettverksbygging, og p? det ? kunne skape sin egen arbeidsplass etter endt grad. NISS er n? eneste tilbyder av et fullverdig bachelorl?p innen popul?rmusikk i Norge.
?pner for nasjonale og internasjonale samarbeid
Et komplett bachelorprogram ?pner ogs? for nye og spennende muligheter for samarbeid, nasjonalt og internasjonalt, b?de med tanke p? studentutveksling og samarbeid innen graden og mot p?f?lgende masterstudium. Skolen har i flere ?r samarbeidet med University of Wolverhampton, og fra n? kan studenter velge mellom et tre?rig studium i Norge, eller en kombinasjon med to ?r i Norge og ett i England.
Styrker kompetansen innen entrepren?rskap
Dette tredje ?ret gir studentene en ytterligere anledning til ? utvikle sitt eget uttrykk, blant annet gjennom en st?rre bacheloroppgave som skal lede frem til et st?rre musikalsk produkt. Videre f?r vi n? tid til ? styrke kompetansen innen entrepren?rskap, som er et viktig satsningsomr?de.
NISS H?yskole AS, 27.08.2013, Oslo.

A to już wiesz?  Mye mat og lite ull p? Geitmyra matkultursenter

Kontaktinfo:
Rektor
Eirin S?ther: [email protected]
Tlf: 23 16 32 12 / 41 29 71 79
Avdelingsleder for Popul?rmusikk
Audun Molde: [email protected]
Tlf: 22 05 75 87 / 97 78 55 69

LEVERAND?R AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984
NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 ?r. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere g?r hvert ?r p? skolen. NISS ligger sentralt p? Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger p? ulike niv?er og en omfattende kursvirksomhet. H?sten 2011 fikk NISS for f?rste gang h?yskolestudier og er dermed Norges f?rste private kunsth?yskole.
F?lg oss p?:
Facebook: www.facebook.com/NISSutdanning
Twitter: www.twitter.com/NISSutdanning
Instagram: @nissutdanning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy