Training

NKI Nettstudier vinner pris for h?gskolestudium

NKI Nettstudier vinner pris for h?gskolestudium

Boldic Award, prisen for beste fjernundervisning 2011 er delt ut, og vinneren ble h?gskolestudiet Multimediejournalistikk, et skandinavisk samarbeidsprosjekt mellom UPDATE Danmarks Medie- og Journalisth?jskole, Berghs School of Communication i Sverige og NKI Nettstudier i Norge.
Fokus p? helheten i journalistikk
Multimediejournalistikk er en utdanning innen journalistikk spesielt rettet mot web og nettmedier. Fagansvarlig for studiet fra NKI Nettstudier, Arne Jansen, hadde klare ambisjoner med studiet: ? utvikle en utdanning som dekker helheten i dagens journalistikk.
– Journalistikk p? nett handler om mye mer enn bare tekst. Den moderne journalist m? i dag forholde seg til et helt nytt medium, der helheten inkluderer b?de tekst, audio og video, forteller han.
Unikt skandinavisk h?gskolestudium
Alle kursene i studiet gjennomf?res som nettstudier, og best?tte eksamener gir totalt 30 studiepoeng og vitnem?l fra UPDATE, Danmarks Medie- og Journalisth?jskole.
Studiet er utviklet med st?tte fra Norgesuniversitetet og best?r av tre kurs; innf?ring i skriveteknikk for web, audioreportasjer med podcasting, samt innspilling, redigering og publisering av videoreportasjer.
Anerkjent pris for samarbeidsprosjektBoldic Award premierer innovasjoner og utviklingssamarbeid innen fjernundervisning og e-l?ring i Norden. Multimediejournalistikk fikk prisen p? grunn av det skandinaviske samarbeidet om felles l?sninger og for ? fremme studier og livslang fleksibel l?ring p? nett. Dette er unikt i Europa.
Professor Morten Flate Paulsen, prosjektleder for samarbeidsprosjektet, mottok prisen i Stockholm:
– Vi setter stor pris p? ? motta Boldic Award for dette samarbeidsprosjektet, der svenske, danske og norske studenter deltar i et l?ringsmilj? p? nett. De l?rer ? lage gode tekst-, lyd- og videoreportasjer ved hjelp av digitale verkt?y. Reportasjene publiseres i Webjournalisten.com ? en skandinavisk, multimedial studentavis.
Om NKI NettstudierNKI Nettstudier ble etablert i Norge i 1959. I l?pet av de siste 50 ?rene har de v?rt igjennom en utvikling fra fjernundervisning via brev til ? bli Nordens ledende akt?r p? nettbasert utdanning.
Over 12.000 studenter studerer n? hos NKI Nettstudier. NKI tilbyr studier innen flere niv?er, som h?yere utdanning, fagskole og videreg?ende skole.

A to już wiesz?  Bruk det nye ?ret til faglig p?fyll

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy