Nordisk barn- och ungdomskulturfestival i Sunne

Digitala sp?r 2.0. Det är temat för den Nordiska barn- och ungdomskulturfestivalen i Sunne, 28-29 oktober 2014. Festivalen arrangeras för tredje g?ngen i Sunne, som i sin kulturplan har en vision om att stärka den professionella barnkulturen. Konferensen inneh?ller arrangemang fr?n Sverige, Finland, Norge, Danmark samt en föreläsning fr?n City University London.
? Vi vill skapa större kunskap om hur barn och ungas kreativa förm?gor utvecklas. Idag producerar ungdomar kultur genom digitala medier. N?got som vi m?ste förh?lla oss till och lära oss mer av, eftersom detta är v?r framtid. M?lsättningen är att skolan och samhället i ännu större utsträckning ska ge barn och unga möjlighet till professionella kulturupplevelser för att stödja deras utveckling. Därför behöver vi skaffa oss mer kunskap om de ungas kulturvanor, säger Tuula Dajén, kulturchef i Sunne kommun och projektansvarig för festivalen.
De tidigare festivalerna har gett positiv genklang. Arrangörerna Sunne kommun, Region Värmland, Karlstads universitet och Riksteatern, hoppas att även denna festival ska sätta tankar och känslor i rörelse, som i sin förlängning stärker ungdomskulturen.
Välkommen p? presskonferens
Tid: 20 oktober kl 13.30
Plats: Selma spa+ i Sunne
Program
Nordiska barn- och ungdomskulturfestivalen i Sunne, 28-29 oktober 2014
Tisdag 28 oktober
11.00-11.45 Välkommen ? Tuula Dajén, kulturchef Sunne
Invigningstal av landshövding Kenneth Johansson
S?ng och dans av Sunne Kulturskola.
12.00-13.00 The Value of Culture and the issue of culture and politics – John Holden, visiting professor City University London
14.00 – 14.45 Dansföreställning ? Glims & Gloms, Finland
15.15-16.15 Segregationen, skolan och ungas informella lärande och kulturella uttryck – Ove Sernhede, professor, verksam vid Centrum för Urbana Studier, Göteborgs universitet
16.15-17.00 Information av utställare
19.30 Middag med underh?llning av elever fr?n Kulturskolan och Västan? Teater.
Onsdag 29 oktober
08.30-09.30 Involvering og aktivering af unge ved hj?lp af selv-producerede film. Kasper B. Olesen stiftare / partner Lommefilm
10.00-10.45 FausTina med Kattas Teater – Norge
11.00-12.00 Föreläsning och avslutning ? Ungas läsande och skrivande i ett föränderligt medielandskap – Christina Olin-Scheller Professor och lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot barns och ungas literacy, Karlstad University
Moderator: Katti Hoflin
Har du fr?gor kontakta gärna
Tuula Dajén, kulturchef Sunne kommun
tel 0565-163 98, 070-395 42 20
[email protected]

Nyheter fr?n och evenemang i Sunne
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top