Nordiska länder i gemensam afasi-manifestation

Den 10 oktober klockan 14-16 genomför Afasiorganisationerna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island en gemensam aktion för att uppmärksamma afasi.
– Fortfarande är det m?nga som inte känner till att afasi är en funktionsnedsättning som gör det sv?rt att tala och lika ofta att skriva och läsa, säger Lars Berge-Kleber, förbundsordförande i Afasiförbundet i Sverige.
Afasiförbundet kommer att st? p? Sergels torg tillsammans med medlemmar i Afasiföreningen i Stockholms län. Information om vad afasi är och vad det innebär kommer att delas ut. Samtidigt st?r afasiorganisationerna i de andra nordiska länderna centralt i respektive huvudstad och delar ut samma information till förbipasserande.
Det är en viktigt att ta plats i det offentliga rummet för att skapa medvetenhet om vad afasi är. M?nga med afasi lever isolerat och möter sällan okända människor.
– Det kan bli starka möten när personer som har sv?rt att tala kommunicerar sitt budskap till förbipasserande, säger Lena Ringstedt ordförande i Afasiföreningen i Stockholms län.
Kontakt:
Lars Berge-Kleber, förbundsordförande Afasiförbundet telefon: 070-312 74 54 e-post: [email protected]
Lena Ringstedt, ordförande Afasiföreningen i Stockholms län, telefon: 073-986 44 70 e-post: [email protected]

Afasiförbundet
Afasi uppst?r efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuv?ld. Cirka 12 000 personer f?r afasi som en följd av stroke varje ?r. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ?lder.
Spr?kstörning är en medfödd funktionsnedsättning som p?verkar talet, spr?kförst?elsen eller användningen av spr?ket.
B?de afasi och spr?kstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha sv?rt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället p? lika villkor som andra.
M?nga med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.
Viktiga fr?gor för Afasiförbundet är hälso- och sjukv?rd, livsl?ng rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfr?gor och vuxenutbildning.
V?r utg?ngspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.
Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar
P? Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt spr?k i digital miljö.
Talknuten arbetar med fr?gor som rör barn med spr?kstörning och deras föräldrar.
Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder.
Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: [email protected]

Bifogade filer
311400Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top