Skole

Norge trenger mer kunnskap om kosthold og helse

– Vi trenger ?kt kunnskap om kosthold og ern?ring ved sykdom og som forebyggende medisin, forteller dekan og lege ved Norges Helseh?yskole.
Norges Helseh?yskole starter et nytt fem?rig ern?ringsstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan Universit i Storbritannia. Utdannelsen vil kunne gi autorisasjon som klinisk ern?ringsfysiolog i Norge.
Helsedirektoratet avsl?rte tidligere i ?r at det er altfor lav ern?ringskompetanse hos norsk helsepersonell.
– Det er for f? som har kunnskap om sammenhengen mellom mat og helse i norsk helsevesen. Rapporten viser tydelig at det er stort behov for ern?ringskompetanse innenfor alle helsepersonellgrupper, sier Ole Petter Hjelle som er dekan ved NorgesHelseh?yskole.
Ved utgangen av 2012 var det 367 autoriserte kliniske ern?ringsfysiologer i landet. Over halvparten av disse er sysselsatt i sentrale deler av ?stlandet. I ?vrige deler av landet er det flere ubesatte stillinger som f?lge av lav tilgang p? kvalifisert personale.
– Norsk helsevesen har lite fokus p? hvordan sykdom kan forebygges ved riktig kosthold. F? kliniske ern?ringsfysiologer f?rer til at mange norske sykehus ikke kan tilby tilstrekkelig medisinsk ern?ringsbehandling. Det er alvorlig, p?peker Ole Petter.??WHO ansl?r at 80% av forekomsten av hjerteinfarkt og diabetes type 2 kan forebygges med endring i kosthold, fysisk aktivitet og r?ykevaner.
– Kostholdet vi har som barn p?virker risikoen for sykdom i voksen alder. Hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes type 2, underern?ring og beinskj?rhet kan i stor grad forhindres ved kost- og livsstilsendring.
Nytt studium
Norges Helseh?yskole starter derfor et nytt fem?rig studium i ern?ring med spesialisert kunnskap om forebygging, utredning og behandling av ulike ern?ring – og kostholdsrelaterte lidelser. Studiet tilbys i samarbeid med Leeds Metropolitan University i Storbritannia.
– I dag finnes det i overkant av 350 kliniske ern?ringsfysiologer i Norge, men behovet er estimert til ? ligge p? det dobbelte. I Norge er det ?rlig over 1.500 s?kere til 35-45 studieplasser ved offentlige utdanningsinstitusjoner. V?rt samarbeid med Leeds vil gi flere norske studenter mulighet til ? studere klinisk ern?ring. Dette vil bidra til ? dekke behovet for ern?ringskompetanse i det norske helsevesen, avslutter dekan Ole Petter Hjelle.
Kontaktinformasjon
Ole Petter Hjelle – Dekan ved fakultet Norges Helseh?yskole, ?tlf 47 922 04 598 – [email protected] no
Fakta Klinisk ern?ringsfysiolog
Omfatter kunnskap om sammenhengen mellom ern?ring og helse, samt hvordan tilrettelegging av kosthold eller medisinsk ern?ringsbehandling kan forebygge, lindre eller helbrede ulike sykdommer og deres f?lgetilstander.
Kostholdet p?virker risikoen for ? utvikle kroniske sykdommer som hjerte og karsykdom, kreft, diabetes type 2 og beinskj?rhet.

WHO ansl?r at 80% av forekomsten av hjerteinfarkt og type 2 diabetes kan forebygges med endring i kosthold, fysisk aktivitet og r?ykevaner.

5-?rig studium – spesialisert kunnskap om forebygging, utredning og behandling av ulike ern?ringsrelaterte lidelser.

Kilde: Ern?ringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten – Rapport fra helsedirektoratet.

Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av tre fakulteter, Markedsh?yskolen, Norges Kreative Fagskole, Norges Helseh?yskole og virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 7 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative Fagskole tilbyr 11 fagskoletilbud og to bachlorstudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS tilbyr studentene ved Norges Kreative Fagskole en internasjonalbachelorgrad ved et av NKFs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarebdir med 30 universiteter og colleger i 6 ulike land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy