Skole

Norges st?rste satsning innen cybersikkerhet og informasjonssikkerhet er i gang

IBM Norge (International Business Machines A/S) har inng?tt en samarbeidsavtale med H?yskolen i Gj?vik (GUC – Gj?vik University College) for ? bidra til ? sikre utdanningstilbudet innenfor cybersikkerhet og informasjonssikkerhet. Samarbeidet er basert p? IBMs University Relations (UR) programmer med fokus p? Cyber Security.
Allerede i juni i ?r, straks etter at Justiskomiteen via Samfunnssikkerhetsmeldingen mente at det burde etableres et nasjonalt forsknings- og kompetanseutviklingssenter i informasjonssikkerhet ved H?gskolen i Gj?vik, ble arbeidet med ? etablere et slikt senter med bred tverrsektorell deltakelse annonsert, Center for Cyber- and Information Security (CCIS).
CCIS skal best? av flere faggrupper, delsentre og forskningslaboratorier, blant annet innen etterforskning av cyberkriminalitet, biometri, cyberforsvar, cybersikkerhet av prosesskontrollsystemer, informasjonssikkerhetsledelse og personvern.
IBM vil, gjennom samarbeidsavtalen, inng? som en viktig bidragsyter til CCIS, blant annet med etablering av en CyberSecurity teknologiplattform innenfor IBMs University Relations-programmer med fri nedlastning av programvare og/eller bruk av University Cloud.
I tillegg til IBM er en rekke sentrale partnere allerede med i samarbeidet, inkludert Statkraft, Statnett, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Eidsiva, Politiets Sikkerhetstjeneste, NC Spectrum, FFI, Norsk ID-senter, Cyberforsvaret, Mnemonic, Telenor, Politih?gskolen, Kripos, og Forsvarets Ingeni?rh?gskole.
N?r s? mange av landets tyngste akt?rer innen sikkerhet g?r sammen for ? styrke utdanningstilbudet innenfor cybersikkerhet og infomasjonssikkerhet, betyr dette det st?rste kompetansel?ftet innen dette fagfeltet noen sinne. Resultatet blir en styrking av utdanningstilbudet p? H?gskolen i Gj?vik i form av et internasjonalt kraftsenter innen informasjonssikkerhet, men ogs? etablering av et forskningssenter som marker starten p? en unik, innovativ og historisk satsning p? informasjonssikkerhet – som vil bidra til at Norge f?r en ledende rolle innen satsning og forskning p? digital sikkerhet.
– IBM har som m?lsetning ? v?re den ledende leverand?r av CyberSecurity-teknologi og Smarter Public Safety-l?sninger i det norske og internasjonale markedet, sier Arne Norheim, adm.dir i IBM Norge. Deltakelse i et forsknings- og kompetanseutviklingsmilj? som CCIS er derfor sv?rt viktig, der samarbeid og dialog mellom GUC, sentrale offentlige institusjoner og industrien vil ?pne opp for kompetanseutveksling og tverrfaglig forst?else for hvilke utfordringer vi st?r overfor og hvordan vi kan v?re med ? bidra til ? l?se disse.
– At s? mange behovseiere g?r sammen om ? l?se en kompetanseutfordring ved ? investere i akademia, er historisk, hevder Morten Irgens, viserektor ved H?yskolen i Gj?vik. At IBM, med stor kompetanse og gode l?sninger innen CyberSecurity blir med og bidrar med ? tilgjengeliggj?re sin teknologi og ?pner sine forskningssentre er sv?rt gledelig. Vi har et felles m?l om at samarbeidet skal gi konkrete resultater i form av l?sninger innen CyberSecurity som kan implementeres hos kunder i det norske markedet og som kan fremst? som en standard plattform for overordnet sikkerhet.

Om IBM University Relations

For mer informasjons om IBM University Relations, www.ibm.com/developerworks/university/
Om H?yskolen i Gj?vik (HiG)
For mer informasjon om HiG, www.hig.no/om_hig
For mer informasjon om CCIS, www.hig.no/nyheter/statsbudsjett2014

Kontaktperson hos IBM:
Espen Otto Ramsbacher
Direkt?r Strategisk forretningsutvikling – Public Safety
Tlf: 932 83793
Mail: [email protected]

IBM er et globalt teknologiselskap med over 400 000 ansatte i 170 land. I over hundre ?r har vi flyttet grenser for hva teknologi kan utrette. Som verdens st?rste IT-konsulentselskap og en storprodusent av maskin- og programvare, kan vi tilby v?re kunder unik kompetanse og komplette l?sninger.
I Norge har IBM bist?tt offentlig og privat sektor siden 1935. Sammen med v?rt partner- og leverand?rapparat leverer vi smarte l?sninger til hele bedriftsmarkedet; fra sm? selskaper til Norges st?rste bedrifter.

Similar Posts