Training

Norsk Ledelsesbarometer 2011: Sjefen overser eldre arbeidstakere

Tre av fire tillitsvalgte i norske bedrifter mener ledelsen ikke prioriterer seniorene i virksomheten. ? Bedriftene m? ta ansvar, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.
H?yere pensjonsalder er et av de viktigste m?lene b?de med pensjonsreformen, og med intensjonsavtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Norsk Ledelsesbarometer 2011 avdekker imidlertid at norske bedriftsledere ikke f?lger opp og prioriterer m?let om ?kt avgangsalder. Bare 25 prosent av Ledernes tillitsvalgte mener bedriftsledelsen i stor grad jobber for ? ?ke pensjonsalderen.

Alvorlig situasjon for begge parter
? Dette er en krevende situasjon for ansatte som opplever at de er u?nsket i bedriften. Samtidig er det et faktum at vi har underskudd p? arbeidskraft fremover, og det m? bedriftsledelsen ta p? alvor, sier forbundsleder i ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.

? Hvis du som bedriftsleder ikke klarer ? beholde og tiltrekke deg eldre medarbeidere, kan du ende opp med ? mangle kompetente medarbeidere, sier direkt?r hos Senter for Seniorpolitikk, Kari ?sterud. Hvert ?r deler senteret ut prisen ??rets Seniorinitiativ?, nettopp for ? fremme gode tiltak for voksne arbeidstakere.

Sykehus satser p? senior
?rets utmerkelse gikk til St. Olavs Hospital i Trondheim. Organisasjonsdirekt?r ved sykehuset, Heidi Magnussen, forteller at de har laget en tiltaksplan for ? synliggj?re behovet for kompetansen til eldre arbeidstakere.

? Her understreker vi at seniorer ikke skal diskrimineres p? kompetanseutvikling, sier hun og p?peker at seniorene sitter p? verdifull kompetanse som er sv?rt viktig for driften ved sykehuset.

? Vi tilbyr ogs? en seniorsamtale mellom ansatt og en veileder der vi ser p? hvilke utviklingsmuligheter som finnes for vedkommende, istedenfor ? snakke om n?r han eller hun skal g? av med pensjon, sier Magnussen.

Ul?nnsomt for bedriftene
Hele 40 prosent av Ledernes medlemmer opplever at kravene som stilles i jobben gj?r det vanskelig ? st? i stillingen ut hele yrkeskarrieren, if?lge Norsk Ledelsesbarometer.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det er et paradoks at ikke flere bedrifter f?lger bedre opp og tilrettelegger for godt voksne arbeidstakere. ? Bedriftene p?f?rer seg selv et stort erfarings- og kompetansegap, og jeg kan ikke skj?nne hvilken bedrift som skulle v?re tjent med det, sier han.

Norsk Ledelsesbarometer 2011 er gjennomf?rt av De Facto p? oppdrag fra Lederne. 2878 av Ledernes medlemmer deltok i ?rets unders?kelse, som handler om hvordan ansatte har mulighet til ? p?virke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.
(Pressenytt)
Dette er Norsk Ledelsesbarometer:
Norsk Ledelsesbarometer er en unders?kelse som sendes ut til alle Ledernes medlemmer via e-post.
I 2011-unders?kelsen deltok 2878 av Ledernes medlemmer.
Unders?kelsen er utf?rt av De Facto kunnskapssenter for Lederne.
For mer informasjon, se www.lederne.no/ledelsesbarometer.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Similar Posts