Training

Norske studenter med minst utferdstrang i Norden

Tall fra N?ringslivssympoiet p? Norges Handelsh?yskole i dag viser at kun 8 prosent av norske sivil?konomstudenter ?nsker seg ? arbeide utenfor Norge etter endt utdanning. Tilsvarende tall for Sverige er 21 prosent og Finland 23 prosent. Det skaper utfordringer for n?ringslivet.
– For norsk n?ringsliv er dette bekymringsfulle tall , sier Dilek Ayhan, daglig leder i Alarga.

Tilgangen p? ekspertise, kompetanse og talenter med interkulturell kompetanse som evner og har lyst til ? jobbe p? tvers av kulturer og spr?k synker, mens behovet er uforandret eller voksende.
Norske selskaper er avhengige av ? styrke virksomhetens interkulturelle kompetanse for ? lykkes i dagens globaliserte arbeidsmarked.

Alarga kopler norske bedrifter med ?kt behov for spisskompetanse innen internasjonale forhold sammen med toppstudenter med flerkulturell bakgrunn. Organisasjonen har til n? plukket ut 31 studenter til sine partnerbedrifter.

– Alargas stipendiater, norske toppstudenter med familiebakgrunn fra ?st-Europa, Asia, Afrika og S?r- og Mellom-Amerika, er mye mer mobile enn gjennomsnittet i studentmassen og innehar en merkompetanse i form av kjennskap til andre kulturer og spr?k. Dette understreker betydningen av v?rt arbeid og hvor viktig det er ? tiltrekke seg denne typen talenter , sier Ayhan.

De store bedriftene er ofte internasjonale i sin natur og har skj?nt at interkulturell kompetanse er viktig. Kanskje ligger noe av suksessen ogs? i dette at de er flinke til ? kartlegge og forst? trendene, og rekrutterer deretter.
Mangfold og mobilitet

Yaras HR-direkt?r H?kon Hallén representerer en viktig gruppe arbeidstakere: De har hele verden som sin arbeidsplass. Kosmopolitter, globale nomader, den tredje kultur ? alt dette er begreper som er blitt brukt til ? beskrive arbeidstakere av denne typen. Det er noe eventyrlig og eksotisk over det, og med globaliseringen og den voksende ettersp?rselen p? talent og kompetanse, ?pner det seg mange muligheter for deg som ?nsker ? bli en verdensborger, profesjonelt sett.
– Den st?rste utfordringen n?ringslivet st?r ovenfor er tilgang p? nye talenter med relevant spisskompetanse, sier Hallén.
? N?ringslivet er rammet av det vi kan kalle Talent Market Shortage . Vi er blitt f?rre. Allerede n? begynner vi ? se at vi har problemer med ? finne de talenter vi trenger.
Yara er et av Norges mest internasjonale selskap. Bare 10 prosent av verdiskapningen skjer i Norge, all ekspansjon skjer utenlands.
– Jeg kom hit i august 2010, og min rolle er ? l?fte HR-funksjonen i konsernet til neste niv? . Det fins forel?pig ikke noe entydig svar, men mangfold og mobilitet st?r sentralt i v?r strategi, og vi har utpekt en person som har som sin oppgave ? fokusere p? dette, sier H?kon Hallén i Yara.
– Her p? hovedkontoret i Yara er forutsetningene for ? lede et mangfoldig selskap sv?rt bra, men n?r du g?r nedover i hierarkiet, vil du se at i Tyskland har de som regel tyske sjefer, i Frankrike franske, i Brasil brasilianske og s? videre. For ? skape st?rre bredde p? dette niv?et, har vi innf?rt et program hvor vi flytter sjefene rundt. Vi kan for eksempel sende sjefen fra Finland til Glomfjord, mens sjefen i Glomfjord drar til Tyskland, og sjefen der drar til Frankrike som sendte sin sjef til Brasil.
– Vi har 24 kjemiske anlegg over hele verden, og de driver stort sett med det samme. Gjennom dette programmet skaper vi imidlertid et globalt selskap hvor det er aksept for ulike kulturer.
– Vi f?r et globalt mangfold, og jo mer vi gj?r dette, jo mer blir de et globalt lederteam .

——————————————————————————————————————–

For mer informasjon, kontakt
Dilek Ayhan , daglig leder Alarga
Tlf. 95 23 30 55, e-post:[email protected]

Marit R?ed ?degaard, Head of Global Talent Management & Sourcing, Yara International ASA
E-post: [email protected]

Om Alarga
Alarga styrker konkurransekraften i norsk n?ringsliv gjennom ? ?ke virksomheters interkulturelle kompetanse.

Hovedoppgaver
* ? f?re store norske bedrifter med ?kt behov for spisskompetanse innen internasjonale forhold sammen med toppstudenter med flerkulturell bakgrunn som evner og har lyst til ? jobbe p? tvers av kulturer og spr?k.
* ? v?re et kompetansenettverk og lage m?teplasser for erfaringsutveksling.
Alargas parnerbedrifter
Alargas partnerbedrifter er Orkla, Telenor, Yara, Statkraft, DnB NOR, Hafslund, BKK, Advokatfirmaet Thommessen og Advokatfirmaet Selmer.

Alargas partnerbedrifter opplever at medarbeidere med ulik spr?klig, religi?s, utdannelses- og kulturell bakgrunn er viktige byggeklosser for morgendagens virksomheter.

Om Yara
Yara International ASA is the world?s leading chemical company that converts energy, natural minerals and nitrogen from the air into essential products for farmers and industrial customers. As the number one global supplier of mineral fertilizers, we help provide food for a growing world population. Our industrial product portfolio includes environmental protection agents that prevent air pollution. Yara?s global workforce of 7600 employees represents the great diversity and knowledge that enables Yara to remain a leading performer in the industry.

Hjemmeside: www.yara.com

Kontaktperson(er):
Daglig leder – Dilek Ayhan Telefon:95 23 30 55 Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.alarga.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #MFO