SE

NTF lanserar unikt certifieringsprogram för barnsäkerhet i bil

Bilbarnskydd är en säkerhetsprodukt avsedd att anpassa bilens inre säkerhet för det lilla barnets kropp och fysiska mognad. Trots att produkten godkänns för användning utifr?n strikta lagkrav och direktiv är det först nu när NTF lanserar sin certifieringsutbildning som det även ställs krav p? kompetens hos de personer som i sitt yrkesutövande ger föräldrar r?d vid val av bilbarnskydd.
NTF vill utifr?n sin ställning som ideell och opartisk aktör p? bilbarnstolsmarknaden skapa en grundkompetens inom branschen med syfte att underlättar valet av bilbarnskydd för föräldrar samt säkerställa att de f?r rätt information oavsett om de vänder sig till barnav?rdscentralen, konsumentr?dgivare eller privata ?terförsäljare.
Som sm?barnsförälder är det inte lätt att hitta rätt bilbarnskydd för just din ekonomi, ditt barn och din bil. I takt med att familjen växer blir det ännu mer komplicerat. Konsumenttester säger sällan hela sanningen och i vissa fall bidrar de bara till ökad ?ngest och d?ligt samvete hos föräldrar. Vi vet att föräldrar vill göra rätt. Det är v?r förhoppning att certifieringen ska minska förvirringen och bidra till att barn färdas säkrare genom att fungera som branschstandard och kunskapsbas, säger Rickard Cosini, Kommunikationsansvarig NTF.
Certifieringen är frivillig. Utbildningen har ingen koppling till enskilda fabrikat eller produkter och NTF rekommenderar aldrig en viss stol framför andra. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om det finns ett behov att säkerställa personalens kunskaper. Sedan ett ?r tillbaka har NTF genomfört testutbildningar som i dagarna blir permanentade. I samband med detta öppnar vi upp för alla som vill styrka sina kunskaper inom omr?det. För lite drygt 100 ?terförsäljare av bilbarnskydd utfärdas nu de första certifikaten som har en giltighetstid och löptid p? tv? ?r.
Läs gärna mer p?: www.ntf.se/certifierad
När man väljer stol är det viktigt att den är anpassad för barnet mognad, g?r att montera p? ett bra sätt i bilen samt möjliggör bak?tvänt ?kande upp till 4-5 ?rs ?lder eller s? länge det är möjligt. För att kunna vara ett stöd för föräldrar när de väljer stol är det därför väldigt viktig att den som ger r?d inte bara har goda kunskaper om den specifika produkten. Därför fokuserar certifieringsprogrammet p? grunderna för hur bilen är byggd för att skydda människor, hur krockv?ld och rörelseenergi fungerar, varför bilbarnstolens energiupptagningsförm?ga är viktig, hur barnets kropp och fysiska mognad utvecklas, vad lagen säger om godkännanden samt hur v?ra allmänna rekommendationer ser ut i Sverige.
M?nga som jobbar med att ge föräldrar r?d när det gäller val av bilbarnskydd är väldigt duktiga och har jobbat m?nga ?r i branschen, för dem kan detta vara ett sätt att dokumentera sina kunskaper. Störst nytta av certifieringen har arbetsgivare och personal vid nyanställningar, utbildningen är nämligen uppbyggd för att b?de skapa trygghet hos den som säljer barnsäkerhetsprodukter och för att säkerställa att konsumenten f?r rätt information, avslutar Rickard Cosini.

Kontaktperson: Rickard Cosini ? 0708 190 150

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik.
NTF arbetar p? ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Bifogade filer
2700Skicka som e-post
Share this

Similar Posts