Nu börjar Dyslexidagarna i Malmö ? besök en värld av möjligheter

Elever med läs- och skrivsv?righeter är en utmaning för skolan. Senaste PISA-undersökningen visade p? alarmerande l?ga siffror beträffande läsförst?else. Under Dyslexidagarna i Malmö p? fredag och lördag f?r besökaren det som är värt att veta om hur skolan kan underlättas för elever med läs- och skrivsv?righeter och räknesv?righeter.
Dyslexidagarna arrangeras av Dyslexiförbundet FMLS i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö Stad och ABF. P? programmet st?r 25 spännande föreläsningar. Ta chansen att lyssna p?:
Projektledaren Karin Stenström, om SBU:granskning av tester av dyslexi.
Logoped Johanna Kristensson, om appar och lärverktyg.
Läsforskaren Ulrika Wolff, om förebyggande träning och insatser.
Logoped Astrid Frylmark, om barns spr?kutveckling.
Specialpedagog Lena Franzen, om läsförst?else och textsamtal.
Föreläsarduon Dysse, om att leva med ?dysse?.
och m?nga fler?.
P? plats finns även ett 40-tal utställare.
Program och utställarförteckning finns p? www.dyslexi.org
Tid: Fredag 24/10 kl 9.00 – 18.00 och lördag 25/10 kl 9.00 – 16.00
Plats: Stadionmässa, Stadiongatan 25, Malmö

För fr?gor kontakta:

Kanslichef Kaj Nordquist 070?238 63 30
Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson 070-238 63 20
Pressansvarig Eva Hedberg 070-867 29 12

Dyslexiförbundet FMLS är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi, personer med matematiksv?righeter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utg?r fr?n den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.000 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Bifogade filer
53700Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top