Nu finns bilder p? drottningen och barnen!

Johanneberg bäst i Sverige p? att samla in pengar till barn som har det sv?rt. Av alla 80.000 barn som s?lde majblommor under v?ren lyckades Johannebergsskolan samla in allra mest. De 30 bästa eleverna fick ihop 166.300 kronor p? tv? veckor. Bakom det fina resultatet ligger ett starkt engagemang hos lärare och föräldrar, men den största prestationen st?r s? klart barnen för. För sina insatser fick de under torsdagen ta emot personliga diplom ur Drottning Silvias hand. Fotograf Karin Skoog dokumenterade alltihop med fina bilder tillgängliga p? Majblommans sajt.
?rets lokala Majblommeförening ligger i Uppsala och bildades redan 1908. Lokalföreningens medlemmar har utöver sitt engagemang för barnen i Uppsala tagit sig an grannkommunen H?bo. Antalet bidragsansökning i kommunen har ökat p? senare tid och man har bemött detta aktivt genom att öka medlemsantalet, lägga om rutiner och rekrytera fler skolor och scouter till insamlingen. I ?r ökade Uppsala sin insamling till 864.000 kronor, vilket var nära nog en fördubbling.
?rets Blommande företag hjälper Majblomman att h?lla hög kvalitet. Till Blommande företag 2014 har utsetts Laholms Sparbank. För tredje g?ngen har banken utmanat barnen i kommunen, genom att skänka samma summa som de klarar av att samla in. I ?r bidrog Laholms sparbank med 150.000 kronor. Denna inspiration och uppmuntran har starkt bidragit till att göra Laholm till en av de mest generösa Majblommekommunerna i landet.
?rets forskare har speciellt valts ut att presentera sina projekt. Majblomman delar ut 1 miljon kronor ?rligen till projekt kring barns hälsa och utveckling. Rolf Zetterström-stipendiat 2014 är Veronica Lundberg som i g?r eftermiddag presenterade sitt projekt. Även Anna Gradin Franzén, Fabian Lenhard och ?sa Strinnholm föreläste och diplomerades för sin forskning.
Jag är riktigt, riktigt stolt över alla v?ra fantastiska insamlare. Det är en ära att f? följa med barnen fr?n Johannebergsskolan till slottet när de f?r sin välförtjänta belöning av drottningen. Forskarna p? plats bekräftar ocks? barnens insatser, genom att berätta om sitt arbete p? ett extra pedagogiskt sätt. Diplomeringen är barnens stora stund, säger Lena Holm ? Majblommans generalsekreterare.
För att se programpunkter för diplomceremonin: klicka p? den bifogade pdf-filen
För foton av fotograf Karin Skoog hänvisas till www.majblomman.se .
För Ytterligare information kontakta: Lena Holm ? Majblommans generalsekreterare, 0706 99 45 61 eller Liv Landell Major – kommunikatör: 0708-74 27 13

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger p? att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukv?rd samt socialtjänst p? orten. V?r vision är att alla barn ska f? vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och p? fritiden. Under hela ?ret ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger p? Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje ?r fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor ?rskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top