SE

Nu lanseras framtidens klassrum

Framtidens klassrum är ett europaunikt samarbete tillsammans med Samsung med syfte att göra den svenska skolan bättre. Med den senaste tekniken, nya pedagogiska metoder och en annorlunda och futuristisk möblering skapas Framtidens klassrum.
? I v?r nya satsning kan studenter, lärare och forskare prova p?, experimentera och ta en titt in i framtiden. Genom att utg? fr?n konkreta utmaningar och möjligheter i klassrummet kommer vi att utveckla IKT-didaktiska kunskaper som är nödvändiga för Framtidens klassrum, säger Thomas Winman, universitetslektor i pedagogik p? Högskolan Väst.
Möjligheter att utveckla lärandet
Digital teknik har blivit skolans nya svarta tavla. Skolan digitaliseras alltmer och en konsekvens är att lärandets villkor förändras och utmanar dagens klassrum. Det innebär att läraren behöver utveckla nya didaktiska och pedagogiska kompetenser i samspel med b?de elever och ämnesinneh?ll. Modern teknik och nya sätt att tänka i den fysiska utformningen av ett klassrum ger möjligheter att utveckla lärandet.
? Idag utrustas klassrummen i allt större utsträckning med datorer, surfplattor och interaktiva tavlor. Teknik som har en inneboende kapacitet att engagera elever och öka först?elsen. Men fr?gan är om tekniken används p? rätt sätt? I v?rt samarbete med Högskolan Väst utrustas tre fiktiva klassrum med modern teknik för att tillgängliggöra lärarstudenter en autentisk miljö och möjligheten till rätt förkunskaper, säger Elin Wallberg, Corporate Citizenship, Samsung Electronics Nordics.
Samarbetet mellan Högskolan Väst och Samsung löper p? obestämd tid med ambitionen att forskningsresultaten ska bidra till att utveckla lärarutbildningarna, skolan och ocks? elevernas kunskapsutveckling.
? Med samarbetet skapar vi en gemensam yta för kunskapsbyggande och därmed knyts forskningen p? nya pedagogiska metoder enklare till lärare och barn i sin vardag. Ambitionen är att studenterna redan i sin utbildning ska f? tillg?ng till de digitala verktyg som de kommer att möta i framtida yrkesliv och förbereda dem p? den framtida digitala lärmiljön, säger Kerstin Norén, Rektor p? Högskolan Väst.

För mer information kontakta: Thomas Winman, universitetslektor i pedagogik, Högskolan Väst, 0733-97 50 95 eller [email protected]

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet p? arbetslivsnära utbildning. V?r profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.914170Skicka som e-post
Share this

Similar Posts