SE

Nu startar Eskilstuna kommuns Lässatsning – med teater, berrättarrazzia och författarbesök

M?ndagen den 27 oktober samlas 50-60 lärare i Contrast för att f? mer information om Lässatsningen som ska ge läslust och goda läsvanor till alla barn fr?n förskoleklass till ?rskurs 3 och i förskolan.
Media hälsas välkomna till Contrast. Kontakta Cajsa Broström eller Karin Zetterberg för närmare information – kontaktuppgifter längre ner.
Syftet med lässatsningen är att stimulera barns och elevers läslust, utveckla elevers läsförst?else och arbeta för att ge barn goda läsvanor. Ett utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna.
En inledande satsning görs hösten 2014 för att rusta upp skolbibliotekens medieutbud, och stimulera och utveckla läsmiljöer som lockar till läsning. Skolor kan söka bidrag för att köpa in böcker och andra medier till skolbiblioteken, och/eller för att utveckla läsmiljöer p? skolan.
Vecka 45 startar satsningen officiellt. Skolor i Eskilstuna och Torshälla, inklusive friskolor, ska f? möjlighet att boka in Abellis Magiska Teater (dockteater utifr?n M?rten Melins bok Pappa, var är du?, i en mobil teaterbuss), Berättarrazzia med Fabula Storytelling, eller författarbesök under veckorna 45-48.
Det är bland annat dessa aktiviteter som lärarna f?r ?tjuvkika? p? den 27 oktober, för att se vad som passar just deras skola och hur de kan sätta in detta i ett sammanhang för eleverna.
Abellis Magiska Teater berättar och l?ter lärarna prova p? aktiviteter som de kan göra med sina elever utifr?n föreställningens och bokens inneh?ll. Fabula Storytelling ger smakprov p? berättarrazzia/muntligt berättande som ett sätt att n? elevers läslust. Lärarna bjuds ocks? p? ett besök av författarna Peter Arrhenius och Magnus Ljunggren, kopplat till dialog kring vad/hur de kan arbeta vidare p? sin egen skola för att utveckla elevers läslust och bidra till goda läsvanor.
– Aktiviteterna under vecka 45 blir första steget att p? ett lustfyllt sätt p?börja det fantastiska och viktiga arbetet med att ge alla barn ett större intresse för böcker och läsning, säger Cajsa Broström, teamledare för Lässatsningen. Samtidigt vill vi ocks? visa att läskunnighet är s? mycket mer än bara böcker. Vi vill ge härliga upplevelser till alla barn under hösten och inspiration till alla lärare som gör ett jättejobb för v?ra barn varje dag i skolan.
Mer om Lässatsningen
Eskilstuna kommun satsar 9 miljoner kronor ?rligen för att öka elevers lust att läsa och p? s? vis ge barnen goda läsvanor i tidig ?lder. Olika insatser kommer att genomföras för att stärka, uppmuntra och stimulera flickor och pojkar fr?n förskoleklass till ?rskurs tre (totalt 4 720 elever), och i förskolan, till läsning.
Tv? lästeam med fyra bibliotekskonsulenter, det vill säga erfarna bibliotekarier, i varje team kommer att arbeta tillsammans med elever och pedagoger. N?gra av konsulenterna kommer att arbeta gentemot förskolan för att utveckla spr?ket med bilder knutet till berättelser och för att skapa och ge spr?k- och läslust. Andra inriktar sig p? eleverna fr?n förskoleklass och upp?t för att utveckla spr?ket och ordet knutet till boken, bilden, berättelsen och texten som kan stärka och bidra till läslust.
Skolbiblioteksutvecklare kommer att ta itu med att utveckla skolbiblioteken, och bokpaket kommer att distribueras regelbundet till alla skolbibliotek, s? att eleverna f?r fler böcker, avpassade till deras läsniv?, att välja bland för sin läslust.
Ett särskilt ansvar är att barn som inte har läsvanor hemifr?n introduceras till läsning av böcker som är anpassade till deras intressen och läsförm?ga. Det kommer att ske individuellt och i grupp. Barn med n?gon form av läshinder uppmärksammas särskilt.
Ett samarbete med berörda lärare och pedagoger ska inledas och stärkas, Lässatsningen ska avspegla sig i ett samarbete med m?l att eleverna ska bli goda läsare, vilket ocks? främjar inlärningen.
M?let är att Eskilstunas m?nga barn ska tycka att det är kul och häftigt att läsa!
Under hösten 2014 tas en gemensam plan fram för det fortsatta arbetet inom Lässatsningen.
Mer information
Cajsa Broström, bibliotekskonsulent och teamledare för Lässatsningen,
e-post [email protected], tfn 070-086 63 41
Karin Zetterberg, bibliotekschef, Eskilstuna stadsbibliotek, e-post [email protected],
tfn 016-710 84 57, 073-950 64 00
Eskilstuna – den stolta Fristaden – har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av f? städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 inv?nare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.
44500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clin Infect Dis   #Denna Lewismolekyl   #Kontakt Johan Nordgren   #Lennart Svenssons