Skole

Ny bachelor i Film- og tv-lyd hos NISS

Den 26. august fattet NOKUT f?lgende vedtak:?2-?rig p?bygning til bachelor i film- og tv-lyd (120 studiepoeng) ved NISS H?yskole AS akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato.? Denne godkjenningen gir v?re kandidater fra ?rstudium i lydproduksjon en mulighet til to nye ?r frem til en bachelorgrad.
Starter opp i h?st
Etter godkjenningen fra NOKUT er n? alt klart for oppstart av den to?rige bachelorp?bygningen i Film- og tv-lyd h?sten 2013.
Spennende samarbeidsmuligheter
Programmet gir nye og spennende samarbeidsmuligheter med film- og tv-utdanningen ved NISS, et samarbeid som gir studentene mulighet til ? arbeide med film- og tv-produksjon i komplette produksjonsteam p? egen fagfunksjon gjennom hele studietiden, samtidig som det gir studentene anledning til ogs? ? arbeide med st?rre filmproduksjoner.
Unikt studietilbud
Programmet er ogs? unikt i den forstand at det ikke er mange institusjoner i Nord-Europa som tilbyr tilsvarende spesialisering p? dette niv?et. Sammen med den eksisterende anerkjennelse lydutdanning ved NISS har b?de i praksisfeltet og blant andre utdanningsinstitusjoner gir dette gode muligheter for ? finne frem til spennende samarbeidsprosjekter med andre h?yere utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.
NISS H?yskole AS, 28.08.2013, Oslo.
Kontaktinfo:
Rektor
Eirin S?ther: [email protected]
Tlf: 23 16 32 12 / 41 29 71 79
Avdelingsleder Lydproduksjon
Tore Teigland: [email protected]
Tlf. 22 05 75 58

LEVERAND?R AV FAGFOLK TIL KULTURLIVET SIDEN 1984
NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio, har utdannet kunstnere og fagfolk til kulturlivet i 25 ?r. Mer enn 500 fulltidsstudenter og betydelig antall kortkursdeltagere g?r hvert ?r p? skolen. NISS ligger sentralt p? Vaterland i Oslo, og tilbyr ni fulltidsutdanninger p? ulike niv?er og en omfattende kursvirksomhet. H?sten 2011 fikk NISS for f?rste gang h?yskolestudier og er dermed Norges f?rste private kunsth?yskole.
F?lg oss p?:
Facebook: www.facebook.com/NISSutdanning
Twitter: www.twitter.com/NISSutdanning
Instagram: @nissutdanning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #De Facto   #Jan Olav Brekke   #Kilde Norsk Ledelsesbarometer   #Lederne Oslo Halvparten