SE

Ny enkät om skola i Järvastaden

Under sommaren 2014 har Järvastaden AB samlat in enkätsvar fr?n boende i Järvastadens Solnadel. Det är idag ca 900 bostäder inflyttade i denna del av Järvastaden. Närmare 200 svar kom in och nu har vi sammanställt dessa.

De svar vi har tagit med i enkäten är fr?n boende med barn i ?ldrarna noll till 16 ?r. Antalet barn är 266, varav 20% är i ?ldrarna 6-16 ?r.

Vilken typ av skola
För 50% av dem som har svarat är det oviktigt om skolan är privat eller kommunal, 29% föredrar en kommunal skola men kan tänka sig en friskola. 10% kan inte tänka sig n?got annat än en kommunal skola samt 8% föredrar en friskola men kan även tänka sig en kommunal skola.

M?nga väljer Ulriksdal men väntar p? Järvastadens egna skola
En stor andel, närmare 41%, hade bestämt sig för vilken skola som de skulle välja för barnen. I de allra flesta fall blev svaret Ulriksdalskolan. Men m?nga kompletterade ocks? med att säga att de väljer Ulriksdalskolan i väntan p? en egen skola i Järvastaden.

Närhet viktig vid val av skola
P? den öppna fr?gan om vilka som är de viktigaste faktorerna vid val av skola var det en övervägande majoritet som svarade närhet. För 65% av dem som besvarade enkäten var närheten mellan skola och bostad väldigt viktig. Att barnen f?r g? i samma skola som grannarnas barn s? att det är nära till kamrater b?de under och efter skoltid.
M?nga som svarade, 36%, vill se engagerade lärare, som ser varje elev.
En bra pedagogik, med fokus p? bra resultat var viktig för 22% av dem som har besvarat enkäten.
Andra faktorer som p?verkar valet av skola var krav p? utbildade lärare, trygghet p? skolan, arbete mot mobbning, fräscha lokaler, bra skolmat, gärna lagad p? skolan. Bra ute- och innemiljö efterfr?gades samt disciplin och ordning och reda bland eleverna. Sm? klasser efterfr?gas och hög personaltäthet. Att skolan har ett bra rykte p?verkar. Att ledningen är bra samt samarbete mellan lärarna fungerar är ocks? faktorer som togs upp.

Intill natursköna Igelbäckens naturreservat och endast tio minuter fr?n city hittar du Järvastaden ? en ny stadsdel under uppbyggnad för stora och sm?. Yteffektiva och moderna lägenheter med stora balkonger och terrasser harmonierar med trivsamma rad- par- och kedjehus. Naturen är bevarad även mellan husen via en stor grönkil och vackra parker.
Bakom initiativet att bygga en helt ny stadsdel p? den gamla militärmarken st?r Järvastaden AB. Företaget samägs av Skanska och Vasakronan.? Järvastaden AB utvecklar det stora omr?det i Solna och Sundbyberg, genom att planlägga marken.
Därefter tar byggherrarna – de som bygger och säljer bostäderna – Skanska, JM, Ikano och HSB vid för att tillsammans skapa en attraktiv stadsdel med variationsrik bebyggelse.?
P? detta sätt – och genom att även lägga stor vikt även vid utformningen av omr?dena mellan husen ? arbetar vi tillsammans för att göra Järvastaden till den bästa stadsdelen i norra Stockholm.
Telefon och epost
Telefon 08 514 830 70
Fax 08 514 831 69
Epost info[at]jarvastaden.se (byt ut [at] mot @)
Adress
Järvastaden AB
Gunnarbovägen 91
170 70 Solna

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Adam Tensta   #Helin Aro   #Najmaddin Gholami   #Regina Lund