Skole

Ny faglig studieleder p? Bachelor i Ern?ring ved Norges Helseh?yskole

Ny faglig studieleder p? Bachelor i Ern?ring ved Norges Helseh?yskole
21-05-2014 10:52 Norges Helseh?yskole Ane Westerberg er ansatt som ny faglig studieleder og ser frem til ? videreutvikle det ern?rings-faglige studietilbudet ved h?yskolen.

Ane Westerberg kommer fra Atlantis Medisinske H?gskole som f?rsteamanuensis. Her har hun v?rt studieleder for ern?ring de siste to ?rene, men sitter p? langt mer erfaring enn som s?.

– Jeg ble utdannet klinisk ern?ringsfysiolog ved Universitetet i Oslo i 2006. Deretter jobbet jeg et ?r som klinisk ern?ringsfysiolog ved Akershus Universitetssykehus.
Dette ga meg verdifull praksis der jeg fikk benytte den teoretiske kunnskapen jeg hadde l?rt gjennom studiet. Etter ett ?r i klinikken ble jeg ansatt som universitetslektor ved Avd. for ern?ringsvitenskap p? Universitetet i Oslo. Her hadde jeg ansvar for et kurs i klinisk ern?ring.
I 2008 startet Westerberg p? en doktorgrad om ern?ring til sv?rt for tidlig f?dte barn.
– Mitt faglige hovedinteressefelt er ern?ring tidlig i livet (graviditet og spedbarnsalder) i lys av vekst og senere helse. Dette er et spennende og viktig fagfelt der ern?ring kan sees p? som b?de livreddende og helsefremmende. Sammen med gruppen som var involvert i doktorgradsprosjektet mitt publiserer jeg fortsatt artikler fra arbeidet blant sv?rt for tidlig f?dte barn. Jeg er biveileder i et prosjekt som utg?r fra Avd. for ern?ringsvitenskap, UiO, der vi fokuserer p? ern?ring, vekst og utvikling blant barn i alderen 6-20 mnd. i S?r-Vestlige Uganda.
N? ser Ane frem til ? begynne som faglig studieleder for Bachelor i Ern?ring ved Norges Helseh?yskole.
– Norges Helseh?yskole fremst?r som seri?s og solid, og jeg ser frem til ? v?re en del av dette milj?et og bidra til ? videreutvikle det ern?ringsfaglige studietilbudet ved h?yskolen, samt ? bygge opp et solid fagmilj?. S?rlig viktig ser jeg det ? gi studentene kompetanse i s?kalt ?kunnskapsbasert praksis?. Dette inneb?rer at man baserer seg p? vitenskapelig fundert kunnskap n?r man skal utf?re praktisk helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
Det er sv?rt viktig at kandidater uteksamineres med god forst?else for forskningsbasert kunnskap, samt har tilegnet seg evne til ? oppdatere seg i ny kunnskap. Dette er n?kkelkvalifikasjoner i dagens samfunn der ny forskning stadig ?ker v?r forst?else for sammenhenger mellom ern?ring og helse.
Kandidater som uteksamineres med slik kompetanse, kombinert med en praktisk tiln?rming til faget, vil v?re godt rustet for videre studier og v?re attraktive hos fremtidige arbeidsgivere, avslutter hun.

A to już wiesz?  Rekords?kning til Norges Kreative H?yskole

Hos NHCK f?r studentene kompetanse som svarer p? fremtidens helseutfordringer!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy