SE

Ny högskolekurs i tyska med praktik i Tyskland

2014-08-28 12:00 IS Düsseldorf P? högskolekursen ?Tyska med praktik i Tyskland, fortsättningskurs 30 hp? kombineras studier i tyska med 13 veckors praktik p? ett tyskt företag. Kursen genomförs av Mälardalens högskola i samarbete med IS Düsseldorf. Under höstterminen 2014 välkomnas för första g?ngen sju praktiksugna studenter i Düsseldorf.

P? högskolekursen ?Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp? kombineras studier i tyska med 13 veckors praktik p? ett tyskt företag. Kursen genomförs av Mälardalens högskola i samarbete med IS Düsseldorf. Undervisningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel för studier p? heltid. Under höstterminen 2014 välkomnas för första g?ngen sju praktiksugna studenter i Düsseldorf.
Fortsättningskursen vänder sig till dem som har läst minst Tyska 1/Tyska A 30 hp p? högskoleniv?. Mer än hälften av studenterna har läst grundkursen ?Tyska 1 i Tyskland 30 hp? som Mälardalens högskola erbjuder i studentstaden Köln. Att utveckla spr?kkunskaperna genom föreläsningar och praktik p? en arbetsplats är en naturlig fortsättning.
Terminen inleds med tre veckors undervisning i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Studenterna övar sin förm?ga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift, i s?väl vardagliga som yrkeslivsanknutna sammanhang, och f?r en djupare inblick i samhällsliv och arbetsliv i Tyskland. Under de efterföljande 13 veckorna praktiserar de m?ndag till tordag p? ett företag i Düsseldorf med omnejd. Därigenom skaffar de sig yrkesspecifika kunskaper och utvecklar sitt spr?k i ett arbetslivsorienterat sammanhang. Fredagarna under praktikperioden ägnas ?t fördjupande undervisning.
Studenterna tilldelas en passande praktikplats efter studiebakgrund och intressen. Daniel som har studerat statsvetenskap har f?tt en praktikplats p? Bezirksregierung Düsseldorf, medan piloten Karl Johan kommer att praktisera p? Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tyska luft- och rymdfartsverket). Förlaget Naumann & Göbel tar emot Otto som har en kandidatexamen i tyska.
IS Düsseldorf har l?ng erfarenhet av att erbjuda svenska studenter spr?kundervisning och praktik. Spr?kinstitutet, som är en del av IS Internationella Skolorna, har kontakt med ca 100 företag och organisationer inom 30 olika branscher. Sedan 2002 genomför de folkhögskolekursen ?Tyska i praktiken? p? uppdrag av Braheskolan ? Visingsö folkhögskola. P? denna kurs behöver deltagarna endast ha läst tyska steg 3/C-spr?k i gymnasiet. Till skillnad fr?n ?Tyska i Tyskland med praktik? har de flesta kursdeltagarna p? folkhögskolekursen tagit studenten och ännu inte p?börjat ett högskoleprogram.
Sandra är tidigare student p? ?Tyska i praktiken? och ?Tyska 1 i Tyskland?. S? här säger hon om sin praktikplats inom marknadsföring p? företaget Kyocera Document Solutions:
?Att göra praktik i Tyskland är bland det bästa man kan göra för sin spr?kutveckling! Just det faktum att man behöver prata tyska dagligen gör att man b?de först?r och pratar tyska p? ett väldigt naturligt sätt.?
?Tyska i Tyskland med praktik, fortsättningskurs 30 hp? startar i september 2014. Nästa möjlighet att läsa kursen är under höstterminen 2015. De som ännu inte är behöriga kan under v?rterminen studera grundkursen i Köln, ocks? genom Mälardalens högskola.
Behörighet:
Studenterna ska ha läst tyska i gymnasiet samt Tyska 1/Tyska A 30 hp p? högskola/universitet.
Nästa kursstart:
HT 2015, sista ansökningsdag 15 april 2015
Mer information:
Fr?gor besvaras av Malin Carlstedt p? IS Düsseldorf. Telefon: +49-(0)211-86202075 / mail: [email protected]
Se även IS Düsseldorfs hemsida: www.is-duesseldorf.com 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy