Training

Ny kampanje for f?rskolel?rere og l?rere

– Vi trenger flere dyktige f?rskolel?rere og l?rere. Derfor setter regjeringen i gang en av de st?rste rekrutteringskampanjene i det offentlige noensinne. Vi h?per ? f? mye oppmerksomhet om de ulike l?reryrkene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Rekrutteringskampanjene skal g? over flere ?r med oppstart til h?sten. Det er satt av 39 millioner til sammen. 25 millioner til flere f?rskolel?rere og 14 millioner til flere l?rere.
Mangel p? f?rskolel?rere
– S?kningen til f?rskolel?rerutdanningen har g?tt noe ned de siste ?rene, og i dag mangler det 4000 f?rskolel?rere i barnehagene. N? satser vi stort p? at vinden snur, og at f?rskolel?rer blir et attraktivt studievalg, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland.
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier alle barn, ? uansett alder, bakgrunn og bosted – skal f? mulighet til ? g? i en god, trygg og utviklende barnehage.
– Da er det ogs? behov for f?rskolel?rere som er dyktige pedagoger. Ansatte med god kompetanse er rett og slett avgj?rende for kvaliteten i barnehagene. Barn som g?r i barnehagen fortjener flere engasjerte og dyktige f?rskolel?rere.
– Barnehagen er en interessant og utfordrende arbeidsplass. Flere m? f? ?ynene opp for dette og sikte mot f?rskolel?reryrket. Vi ?nsker ogs? at flere av de som jobber som assistenter skal ta f?rskolel?rerutdanningen, og at flere av de som er utdannet f?rskolel?rer skal komme tilbake til barnehagen, sier Halvorsen.
Ny f?rskolel?rerutdanning
Tora Aasland sier det er store endringer p? gang i f?rskolel?rerutdanningen. Utdanningen skal legges om, og det skal legges til rette for etter- og videreutdanning for alle grupper ansatte i barnehagene.
– Til sammen gj?r dette at f?rskolel?reryrket f?r et skikkelig l?ft framover, sier Aasland.
Har du det i deg?
L?rerkampanjen blir en videreutvikling av suksesskampanjen ?Har du det i deg??.
I l?pet av tre ?r har s?kningen til l?rerutdanningene g?tt opp med nesten 50 prosent. Kampanjen ble k?ret til ?rets holdningskampanje i fjor, og ?rets kampanjefilm ?hardudetideg.no/ fremtiden? ble sett av 125 000.
– Jeg er meget forn?yd med at stadig flere s?ker seg til en l?rerutdanning. For ? f?lge opp den ?kte interessen, har vi for 2011 ?remerket midler til 375 nye studieplasser i l?rerutdanningen, sier Tora Aasland.
– Vi trenger b?de f?rskolel?rere og l?rere, og vi h?per ? f? masse oppmerksomhet om de ulike l?reryrkene. Utfordringen blir ? lage gode kampanjer som kommuniserer det unike ved ? v?re f?rskolel?rer i barnehagen og l?rer i skolen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOKUT   #SFU