SE

Ny Kreativ mötesplats, musik och kultur visar vägen för barn och ungdomar i Sorsele kommun

Äntligen öppnas portarna till v?rt nya kultur och musikhus i Sorsele.
Idag finns det ett stort antal människor som p? ett eller annat sätt befinner sig i
utanförskap med känsla av ensamhet isolering och avsaknad av meningsfull
sysselsättning. Man känner att föreningsliv intresserar, men saknar den
verksamhet som lockar.
Sorsele kommun f?r nu en unik möjlighet att utveckla en kreativ mötesplats med barn och ungdomar tillsammans med Studieförbundet Sensus.
Sensus är ett studieförbund som lyfter fram m?ngfald livsfr?gor och globala fr?gor och
som anser att det är viktigt att varje människa ges förutsättningar till en meningsfull fritid.
Sensus vill ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom
kulturupplevelser erbjuda den nyskapande mötesplatsen, där människor stärker
sin kompetens, v?gar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i
framtiden. Varje människa ska kunna uppfattar sig som lärande och skapande med
ansvar och kraft att p?verka sin livsmiljö.
Syftet med mötesplatsen är att vara en möjliggörare för boende i Sorsele att träffas kring
gemensamma intressen där folkbildning används som ett forum för att lära sig
mera om olika ämnen kulturer med mera, men även som ett redskap i att öka hälsan,
främja spr?kutveckling och integration.
Mötesplatsen är öppet för alla och bygger p? lokalt engagemang och samverkan. Vi skapar delaktighet, kontaktnät knyts, lärande sker som leder till ökad självkänsla större livsglädje integration och först?else.
Inneh?llet kommer att variera över tid efter efterfr?gan och önskem?l lokalt. Det kommer
att finnas en utrustad replokal för musikintresserade, möjlighet till att lära sig instrument dans matlagning mm.
Invigningsfesten drar ig?ng kl 18.00 21 augusti p? Gula villa invid skolan och kommer att inneh?lla dansuppvisningar dansworkshop, berättande musikframträdande mm
Vid fr?gor: Helen Hugosson Strandemo verksamhetsutvecklare Sensus
0910- 77 93 73, 070- 395 28 98
[email protected]

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfr?gor, m?ngfald och globala fr?gor.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts