Læring

Ny l?rerh?yskole ?pnet i Malawi

03-12-2012 10:15 UFF - U-landshjelp fra Folk til Folk Mer enn 2 000 mennesker deltok i den offisielle ?pningen av Dowa l?rerh?yskole i Matanda, Malawi, 30 november 2012. Skolen ble ?pnet av visepresident Khumbo Kachali.

Mer enn 2 000 mennesker deltok i den offisielle ?pningen av Dowa l?rerh?yskole i Matanda, Malawi, 30 november 2012. Skolen ble ?pnet av visepresident Khumbo Kachali.

Mer enn 2 000 mennesker deltok i den offisielle ?pningen av Dowa l?rerh?yskole i Matanda, Malawi. 30 november 2012. Skolen ble bygget gjennom et unikt offentlig-privat partnerskap mellom UFFs s?sterorganisasjoner Plantet Aid US og DAPP Malawi, Ministry of Education, Science and Technology i Malawi, US Department of Agriculture samt den finske regjeringen. Skoleprosjektet har ogs? mottatt st?tte fra UFF med NOK 106.000,-. Dette nye oppl?ringssenteret vil tilfredsstille et presserende behov for kvalifiserte l?rere og bringe Malawi n?rmere FNs tusen?rsm?l om ? sikre utdanning for alle.
L?rerskolen ble offisielt ?pnet av Malawis visepresident Khumbo Kachali. I sin tale sa han bl.a. f?lgende: “Utdanning er n?kkelen til utvikling av den menneskelige kapital som er grunnlaget for ?konomisk utvikling. Land som har oppn?dd ?konomisk utvikling har gjort det fordi de har konsekvent og stadig har investert i utviklingen av den menneskelige kapital. Faktisk er det kun land som har utviklet den menneskelige kapital som effektivt kan m?te utfordringene i dagens konkurransepregede verdens?konomi.”

Blant gjestene som talte under ?pningen var USAs ambassad?r til Malawi Jeanine Jackson. I sin tale understreket ambassad?r Jackson viktigheten av utdanning gjennom et ordtak hun delte: “maphunziro ndi mphamvu” (kunnskap er makt). Hun fortsatte med ? si: “Disse h?yskolene tjener som et testament til det sterke og voksende samarbeidet mellom USA og Malawi. De gjenspeiler [v?r] felles forpliktelse til god utdanning og l?ftet om en framtid for Malawis befolkning.” Videre sa hun at byggingen av l?rerh?yskolen er i tr?d med USAs president Barak Obamas oppfordring til nasjoner om ? bygge institusjoner som tjener sitt folk. “En l?rerutdanningsinstitusjon som dette er et perfekt eksempel p? hva president Barak Obama s? for seg – en institusjon som vil tjene folket i dette landet i mange ?r”, sa ambassad?r Jackson.
Regjeringen i Malawi erkjenner at DAPPs l?rerh?yskoler er en god modell for pedagogisk utvikling, og har derfor signert en samarbeidsavtale om etablering og drift av totalt seks slike l?rerh?yskoler i Malawi innen 2017 – kapasiteten vil v?re 1 000 nye studenter per ?r. L?rerh?yskolen i Dowa er den tredje av de seks ? etter de to f?rste l?rerh?yskolene i Chilangoma og Amalika. Mer enn 850 studenter har til n? blitt uteksaminert fra disse to l?rerh?gskolene siden starten og n?rmere 800 er per i dag under oppl?ring. En fjerde l?rerh?yskole i Mzimba er godt i gang og forventes ? ?pne i begynnelsen av 2013.
DAPPs l?rerh?yskoler er med hensikt plassert p? landsbygda, og er spesielt tilrettelagt for rekruttering av studenter fra disse omr?dene og vil fremme bygdeutviklingen i disse omr?dene. L?rerh?yskolene tjener som m?teplass for de som bor i n?rheten av dem og fremmer produktive partnerskap mellom skolen, studentene, omkringliggende skoler og lokalsamfunnet for ?vrig.
Foruten ? v?re oppl?rt i tr?d med Malawis nasjonale l?replan, s? blir studentene ved DAPPs l?rerh?yskoler ogs? trenet i metoder som gj?r det mulig for dem ? fungere som utviklingsagenter i landsbysamfunnene hvor de arbeider. Samtidig som de tilegner seg ferdigheter for ? kunne gi sine elever god utdanning, s? blir de ogs? utdannet i entrepren?rskap, kvinnerettigheter, helse og hygiene, og samfunnsledelse. De ferdigutdannete l?rerne blir av mange sett p? som rollemodeller for fremtidige generasjoner.
Les mer om ?pningen her.
Se film fra l?rerh?yskolen i Chilangoma her.
Les mer om de f?rste resultatene fra Dowa l?rerh?yskole her.
Om UFF – U-landshjelp fra Folk til Folk
U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge (ogs? kalt UFF i Norge) er en norsk forening stiftet 6. november 1979. Foreningen arbeider p? et verdslig humanit?rt grunnlag. Foreningen ?nsker ? bekjempe fattigdom og n?d i verden og ? v?re med ? st?tte en utvikling hvor mennesker selv kan v?re med ? drive utviklingen fremover.

A to już wiesz?  PROSESSLEDERPROGRAMMET - kunsten ? bevege organisasjoner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy