SE

Ny metod för att visa sjuka cancergener i mikroskop

Forskare fr?n Uppsala universitet har tagit fram en ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer. Metoden kan hjälpa oss att först? utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik. Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.
Genmutationer är orsaken till att cancer utvecklas. Det finns därför ett stort behov av att hitta metoder som kan visualisera muterade cancergener i celler eller vävnader. Nu har forskare vid Uppsala universitet vidareutvecklat teknik för att kunna se flera olika typer av genskador p? samma g?ng.
– Vi valde att studera en genmutation som finns i ungefär hälften av alla patienter med prostatacancer. Vi har kunnat visualisera olika fusionsvarianter och mutationer, vilket avslöjade distinkta mönster i de olika tumörerna, säger Sara Kiflemariam, studiens huvudförfattare.
Metoden möjliggör samtidig visualisering av mutationer i andra gener som ofta är p?verkade vid prostatacancer (AMACR, AR, TP53, och TMPRSS2-ERG).
– Med den här tekniken kan vi p? samma g?ng se flera vanliga mutationer i cancervävnader. Det kan hjälpa oss att först? tumörutvecklingen och skillnader mellan olika omr?den i en och samma tumör, säger Tobias Sjöblom, huvudansvarig för studien.
Referens: In situ sequencing identifies TMPRSS2?ERG fusion transcripts, somatic point mutations and gene expression levels in prostate cancers. Sara Kiflemariam, Marco Mignardi, Muhammad Akhtar Ali, Anders Bergh, Mats Nilsson, Tobias Sjöblom. DOI: 10.1002/path.4392
För mer information, kontakta Tobias Sjöblom, tel: 018-471 50 36, mobil: 070-167 90 39, e-post: [email protected]

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Feministiskt Perspektiv Alla   #Feministiskt Perspektiv Tegelviksgatan   #Reyhaneh Jabbaris