SE

Ny metod underlättar polisens arbete vid bostadsinbrott

Antalet bostadsinbrott som beg?s ?rligen har ökat de senaste 10 ?ren. 2013 anmäldes ungefär 22 000 bostadsinbrott, varav endast cirka 4 % klarades upp. En ny metod som ska effektivisera och förbättra polisens arbete presenteras nu i en avhandling vid BTH.
Polisen gör idag jämförelser mellan bostadsbrott manuellt, vilket är tidskrävande. I avhandlingen undersöks metoder för automatisk jämförelse av bostadsinbrottsinformation. Metoden som föresl?s kommer att öka kvaliteten p? brottsplatsinformationen samt minska arbetsbördan för polisen.

Antalet bostadsinbrott som beg?s ?rligen i Sverige har ökat de senaste 10 ?ren. 2013 anmäldes ungefär 22 000 bostadsinbrott, varav endast cirka 4 % klarades upp. Information fr?n brottsplatser samlas regelbundet in av polisen. De försöker knyta samman flera bostadsinbrott genom att hitta kopplingar mellan inbrotten, t ex samma sorts stulet gods eller liknande ing?ngsmetod. P? grund av mängden anmälda bostadsinbrott kan detta dock vara sv?rt d? det saknas en systematisk metod för insamling. Varje polis avgör till viss del själv vilken information som är relevant att samla in fr?n brottsplatsen. Detta medför att information som samlas in fr?n olika brottsplatser skiljer sig ?t, b?de i vilken typ av information som samlas in och i kvaliteten p? den insamlade informationen.
Anton Borg presenterar i sin avhandling en metod för systematisk insamling av brottsplatsinformation och för automatisk jämförelse av bostadsinbrottsinformation med hjälp av lärande system. Förutom geografisk data och tidsdata samlas även information om tillvägag?ngssätt och annan beteendeinformation in. En systematisk insamling av brottsplatsinformation möjliggör vidare analys med automatiska metoder vilket effektiviserar identifiering av gemensamma serier.
Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 24 oktober
Tid: Kl 13:00
Plats: Sal J1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vänligen observera att det inte g?r att komma in i salen efter att disputationen startat.

För mer information, kontakta Anton Borg, via e-post [email protected] eller via telefon: 0455-38 58 54. Se även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för h?llbar tillväxt st?r i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.
BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom omr?dena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av v?r verksamhet.
BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och h?llbar utveckling.
N?got som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning p? s?väl regional, nationell som internationell niv?.
V?rt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.
Besök oss gärna p? www.bth.se0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts