Ny mobilapp hjälper MS-patienter

? Appen, Symtrac, ska bidra till att de som lever med MS ska f? en bättre överblick över sin hälsa. Användarna kan ocks? dela informationen med sitt MS-team, säger Daniel Taub, VD p? det svenska företaget Pond Healthcare Innovation, som har utvecklat MS-appen. Informationen som sparas i appen kan enkelt delas med patientens v?rdteam. Det ger en tydlig bild över hur sjukdomen utvecklas över tid med sjukdomssymtom som kan komma i skov.
? Det är viktigt att neurologer f?r en tydlig bild över om en patient har haft perioder av ökad sjukdomsaktivitet, säger Ed Potter, produktchef för Novartis i Storbritannien, som har deltagit i utvecklingen av appen. Ökad sjukdomsaktivitet kan vara ett tecken p? att nuvarande behandling inte längre fungerar och att patienten kan behöva ett nytt alternativ.
? Om Symtrac f?r en bred spridning bland MS-patienter innebär det ocks? att hälso- och sjukv?rden f?r tillg?ng till nya data som visar hur väl en viss typ av behandling fungerar. Till skillnad fr?n läkemedelsstudier är dessa data hämtade direkt fr?n verkligheten, säger Daniel Taub.
Symtrac med svenskt ursprungSymTrac är utvecklad av Novartis UK, det svenska företaget Pond Health Care Innovation och Aurora Communications fr?n Storbritannien tillsammans med MS-patienter och representanter fr?n hälso- och sjukv?rden. Appen är vidareutveckling av Day By Day, en svensk MS-app som är framtagen av Novartis i Sverige.
Symtrac är en gratisapp som endast kan laddas ned fr?n App Store i Storbritannien och är anpassad för iPhone, iPad och iPad Touch med operativsystemet iOS 6.0 eller senare. En version för Android är planerad att lanseras inom kort.

Pond Healthcare Innovation är en ny typ av innovations- och designbyr? inriktad p? läkemedels-, diagnostik och hälsobranschen. Tillsammans med v?ra uppdragsgivare utvecklar vi innovativa diagnostiska instrument och mobilapplikationer som hjälper patienter och konsumenter till en bättre hälsa genom bättre diagnoser, rätt behandling och ökad följsamhet till behandlingen.

0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top