Ny mötesplats i Södertälje för nyanlända föräldrar

Studieförbundet Bilda i Södertälje öppnade den 7 oktober mötesplatsen Föräldrar för föräldrar. Här kan alla fr?gor om att vara förälder i ett nytt land ställas och nyanlända f?r chans att möta och stöttas av redan etablerade föräldrar.

– Vi tror p? en blandad grupp, säger Susanne Ayoub, konsulent p? Bilda Öst. De nyanlända föräldrarna kan ställa sina fr?gor som ofta är gemensamma och de etablerade föräldrarna f?r vara ett stöd. De har ju själva en g?ng varit nyanlända och klarar sig nu bra. M?nga är rädda för socialtjänsten som de uppfattar som ett hot snarare än ett stöd. Här f?r vi möjlighet att förklara vilken roll socialtjänsten har.

– En s?dan här satsning har vi velat göra länge, trycket och behovet är stort. Nu har vi äntligen möjlighet i v?ra nya stora lokaler p? Storgatan 1, fortsätter hon.

Föräldrar för föräldrar är ett samarbete med ortodoxa kyrkor i Stockholm och det material som kommer att användas vid träffarna heter Barnen i v?ra hjärtan och är framtaget av Sonja Sherefai tillsammans med Rädda Barnen. Det inneh?ller teman som barnuppfostran, barns rättigheter, aga och socialtjänstlagen.

– Det här är ett väldigt bra material att använda som grund till det som allmänt gäller i Sverige, men främst är det föräldrarna själva som kommer att utforma cirklarna. Jag kommer själv ih?g hur det var när jag kom hit tillsammans med mina föräldrar som flykting. Eftersom jag lärde mig spr?ket mycket snabbare än mina föräldrar var det jag som blev tolk för dem. Nu kommer istället informationen direkt till föräldrarna.

Information om träffarna har g?tt ut till församlingar inom s?väl katolska kyrkan som ortodoxa kyrkorna och b?de till nyanlända föräldrar och etablerade. Fyra tillfällen blir det till en början men Susanne Ayoub är ganska säker p? att verksamheten kommer utökas.

– Där samhället misslyckats och församlingarna inte räcker till kommer Bilda in. Nu kommer Studieförbundet Bilda att synas och höras i Södertälje, menar hon.

– Bilda har haft olika typer av integrationsarbete, bland annat i Tensta. Men vi har aldrig haft integrationsarbete för nyanlända föräldrar. Vi är s? glada och känner hur viktiga vi är.
Kontaktperson Bilda:
Susanne Ayoub, [email protected]
Telefon 08-727 18 25 (även till mobil)
Studieförbundet Bilda har livsfr?gor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top