SE

Ny rapport ger insikt om hur skolor kan möta elever med autism

Hur bemöter skolan elever med autism? En ny rapport fr?n Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver exempel fr?n tv? skolor som visar hur de utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska f? en fungerande undervisning.
Alla skolelever är unika och det finns inte en lösning som passar för alla elever med autism, men rapporten ?Stödjande strukturer ? en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism? som gjorts av Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik,
Göteborgs universitet, ger insikt om vilka fr?gor som är viktiga och hur skolpersonal,
föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet.
– Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förm?ga att arbeta
med inkluderande processer, säger Ulla Alexandersson.
Rapporten beskriver ett utvecklingsarbete i en kommun där ledningen tagit beslut om att rikta ett
särskilt specialpedagogiskt stöd till elever och lärare, i syfte att arbeta för en inkluderande skola.
– Förhoppningsvis kan studien ge upphov till reflektioner p? den egna skolan om hur det pedagogiska och sociala arbetet med att stödja elever inom autismomr?det kan utvecklas, säger Ulla Reiderstedt, regionchef p? Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Ulla Alexandersson har följt fyra elever i olika ?rskurser p? tv? skolor och har deltagit med observationer och intervjuat klasslärare, specialpedagoger, elevassistenter, rektorer samt haft samtal med eleverna.
? P? vilka sätt organiseras och planeras undervisningen och vilka pedagogiska strategier
växer fram?
? Vilka hänsyn tas till behov och individuella förutsättningar?
? Vilket stöd ges och hur?
? Vilka förväntningar har lärare p? elevers förm?ga och prestation?
– Rapporten visar att en av grundförutsättningarna är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifr?n det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förm?ga att se, först?, involvera, samarbeta och anpassa, säger Thomas Ahlstrand, som är nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar p? Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Studien är genomförd med statsbidrag, s? kallade SiS-bidrag, fr?n Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Stödjande strukturer ? en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism
Författare: Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Rapporten kan beställas kostnadsfritt fr?n Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, www.spsm.se
Beställningsnummer: 00470
Länk till rapporten: http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00470
För mer information:
Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
vid Göteborgs universitet, [email protected]
Ulla Reiderstedt, regionchef i Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Västra [email protected], Tel: 010-473 55 30
Lena Singleton, kommunikatör i Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Västra [email protected], Tel: 010-473 52 97
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se18345120Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Best Practice   #ITIL   #ITSM   #Rickard Holmkvist