SE

Ny rapport: Naturvetare tar nya positioner p? arbetsmarknaden

Andelen naturvetare inom tjänstesektorn har ökat med 30 procent p? fem ?r. Trots nedg?ngen inom läkemedelsbranschen är forskning och utveckling fortfarande centralt för naturvetares arbetsmarknad. Det visar en färsk rapport fr?n Naturvetarna om naturvetares arbetsmarknad och trender.
? Det mesta talar för att andelen naturvetare kommer fortsätta öka inom tjänstesektorn. En anledning är miljö- och klimatfr?gorna som idag st?r p? agendan inom tjänstesektorn, säger Marita Teräs, strateg p? Naturvetarna.
Trenden inom industrin är inte lika positiv. Med nedskärningar inom läkemedelsbranschen och life science-företag som flyttar utomlands har andelen naturvetare sjunkit med 10 procentenheter sedan 2009.
Forskning och utveckling, FoU, har en fortsatt central roll för naturvetares arbetsmarknad. Sedan 2009 har andelen som ägnar sig ?t forskning ökat, främst inom akademin.
? Det är ocks? lovande att branscher som traditionellt inte arbetat med FOU nu satsar p? detta som en del av deras strategiska arbete. Skogsindustrin har exempelvis ambitionen att fördubbla sina FOU-investeringar till 2030.
En tydlig trend är att allt fler naturvetare hittar jobb inom nya arbetsomr?den. Ett exempel är biologer som idag arbetar i nya positioner inom miljö, klimat, hälsa, livsmedel och lantbruk.
Naturvetare har en förm?ga att se nya möjligheter och behövs därför alltmer p? strategisk niv?. Vinnare p? framtidens arbetsmarknad är naturvetare som breddar sin kompetens.
? Affärskunskap, ledarskap och kommunikation är viktiga komplement för naturvetare som vill jobba med strategisk utveckling i företag och organisationer.
Med allt större datamängder ökar efterfr?gan p? bra analytiker som b?de först?r data och den bakomliggande fr?geställningen. Naturvetare som kan matematik och statistik kommer troligen ha goda karriärmöjligheter framöver.
Rapporten Naturvetares arbetsmarknad och trender 2014 ligger till grund för Sacos Välja yrke och Framtidsutsikter.
Framtidsomr?den för naturvetare: Tjänstesektorn, miljö, life science, kemi, dataanalys/IT och arbetsmiljö.
Bristyrken för naturvetare: Matematiker/statistiker/aktuarier, biomedicinska analytiker, cytodiagnostiker, djursjukskötare, analytisk kemist och arbetsmiljöingenjör.

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. V?ra 31 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har m?nga ?rs erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.
3100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts