SE

Ny svensk bok om gruppsykologi

?N?got som vi sett är centralt för allt grupparbete, och som ocks? är ett genomg?ende tema i den här boken, är att man inte föds med färdigutvecklade gruppfärdigheter, utan dessa m?ste i huvudsak läras in p? samma sätt som andra färdigheter.?

Det här är den första svenska boken om gruppsykologi som tar hänsyn till b?de individ och ?lder. M?nga exempel fr?n förskola, skola, fritid och arbetsliv kombineras med teoretiska synsätt och praktisk tillämpning. Bokens fokus p? barn- och ungdomsgrupper ger bland andra pedagoger vägledning kring hur man kan arbeta aktivt och effektivt med att förbättra samarbetet i en grupp. Ett genomg?ende tema är att det alltid är möjligt att f? en grupp att fungera bättre. Läsaren f?r därför konkreta r?d och förslag för att utveckla b?de sina gruppfärdigheter och ledarförm?gor.
Författarna gör djupdykningar i omr?den som p?verkan, gruppklimat, problemlösning, könsroller, utanförskap och mobbning samt inte minst lärande och utveckling i grupp. Kraftfulla redskap i form av kommunikation, samarbete och konflikthantering behandlas.
Boken Gruppsykologi är skriven för blivande och yrkesverksamma lärare, förskollärare, barnskötare och fritidspersonal men riktar sig även till beteendevetare och chefer, personal inom v?rd och omsorg samt till ledare inom olika idrotts- och fritidsaktiviteter ? alla för vilka breda kunskaper i gruppsykologi är centrala.
Om författarna:
Philip Hwang är professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör barns och ungdomars utveckling och livsvillkor.
Björn Nilsson är psykolog, sociolog och universitetslektor i socialpsykologi. Han är verksam vid bland annat Göteborgs universitet samt arbetar med grupp- och ledarutveckling b?de i Sverige och internationellt.
Mer information:
För mer information eller kontakt med författarna, vänligen kontakta Agnes Notini Zachrison, [email protected] eller telefon 08-4538607.
Omslagsbild och författarporträtt kan laddas ned fr?n www.nok.se/bildarkiv.

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: [email protected]
Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och l?ngsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändam?let i v?r stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta v?r utgivning och v?rt överskott bidrar.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts