SE

Ny teknik ? gamla redovisningsformer

2014-06-30 07:30 Linköpings universitet (LiU) Med visuellt berättande kan elever tränas i att med datorns hjälp f? information ur stora datamängder. Men de traditionella kraven p? skriftliga svar minskar chanserna till en fördjupad först?else, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

Med visuellt berättande kan elever tränas i att med datorns hjälp f? information ur stora datamängder. Men de traditionella kraven p? skriftliga svar minskar chanserna till en fördjupad först?else, visar en avhandling vid Linköpings universitet.
Linnéa Stenliden, nybliven doktor i pedagogiskt arbete, var med och utvecklade ett visuellt dataverktyg, Statistics eXplorer platform, i samarbete med NCVA, Nationellt centrum för visuell analys. Verktyget ger lärare tillg?ng till officiella databaser och möjlighet att välja ut relevant data och presentera information för eleverna i form av s k vislets, visuella interaktiva berättelser.
Verktyget testades p? lärare och elever i ?rskurserna 4-6, i samhällsorienterande ämnen. Och det befanns fungera.
– Verktyget är komplext för eleverna, säger Linnéa Stenliden, med m?nga olika aspekter som de ska ta hänsyn till. Men de hanterar det. Jag var imponerad av hur snabbt de greppade det.
Men, fortsätter hon:
– S? fort de nuddar vid först?elsen av problemet de arbetar med s? kommer pennan fram och de ska snabbt skriva ner ett svar. De ger sig inte tid att fundera, analysera och fördjupa sin först?else. De har br?ttom att prestera ett skriftligt svar.
Det här beror p? hur eleverna har uppfattat vad som krävs av dem i skolan, är Linnéa Stenlidens slutsats. Bland skolans redovisningsformer intar skriven text en central position. Eleverna ska producera skriftliga svar p? fr?gor, och ju snabbare man är, desto bättre. Och det kan bli problematiskt när datainhämtningen sker visuellt:
– Elevernas underlag är komplext och där finns ofta ingen text, inget att läsa. Det förhindrar visserligen svar baserade p? copy-and-paste, som ju är ett vanligt problem i dessa google-tider. Det här alternativet till informationsinhämtning skapar en helt annan utg?ngspunkt än att söka fritt p? google.
Men kunskapen blir fortfarande ytlig. En alternativ redovisning skulle kunna vara att eleverna redovisar i form av en databild, en skärmdump och att läraren lyssnar p? elevernas analytiska resonemang, som d? inte utg?r ifr?n n?got de först skrivit ner.
Lärandet i samhällsorienterande ämnen blir lidande av dagens lärkultur, där konkurrens, individualism och redovisningsplikt st?r i centrum, skriver Linnéa Stenliden. Hon efterlyser mer stöd till lärare för först?else av det specifika med att arbeta med skärmbaserad visuell information och behovet av att styra undervisningen mot tid för muntlig diskussion, och till?ta redovisning av analytiska resonemang för att skapa fördjupad först?else.
– Man m?ste ocks? kunna ge utrymme för vaga resonemang där inga säkra svar ges, avslutar hon. Det är inte alltid s? tydligt vad som är rätt och vad som är fel. Det är en process att analysera.
Linnéa Stenliden disputerade den 13 juni. Avhandlingen heter ?Visual Storytelling Interacting in School. Learning Conditions in the Social Science Classroom? . Linnéa Stenliden n?s p? 011-363372, 0700-850705, [email protected]
Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy