SE

Ny termin med tre nya utbildningsprogram

M?ndagen den 1 september drar höstterminen ig?ng vid Ume? universitet. I höst startar tre nya utbildningsprogram. Dessutom har antalet internationella studenter ökat kraftigt.

P? m?ndag startar terminen för de flesta studenter p? Ume? universitets program och kurser. Torsdagen den 4 september h?lls en välkomstmässa för de nya studenterna i Universum. D? f?r de möjlighet att lära känna Ume? och Ume? universitetet lite närmare. Kultur p? campus bjuder vid lunchtid p? en konsert med bandet Ye Banished Privateers.
? Det är viktigt att alla studenter känner sig riktigt välkomna, b?de till universitetet och till Ume?. M?nga studenter flyttar dessutom l?ngt ? fr?n södra delen av Sverige eller andra sidan jordklotet ? för att studera här, säger Anders Fällström, prorektor vid Ume? universitet.
Rekordm?nga internationella studenter
De internationella studenterna vid Ume? universitet är fler i ?r jämfört med höstterminen 2013. Majoriteten av de internationella studenterna, 1480 stycken, är s? kallade free movers och har sökt sig till Ume? universitet helt p? egen hand. I ?r är det 130 fler free movers jämfört med i fjol. Dessutom förväntas rekordm?nga utbytesstudenter ? 540 stycken ? p?börja sina studier vid Ume? universitet, en ökning med över 60 studenter jämfört med läs?ret 2013/2014. I höst finns dessutom 110 nya avgiftsskyldiga studenter, cirka 30 fler studenter jämfört med i fjol.
Tre nya utbildningsprogram
Höstterminen 2014 startar tre nya utbildningsprogram:
Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik
? Ett fem?rigt civilingenjörsprogram som ger en utbildning i gränslandet mellan de traditionella utbildningarna i bio- och kemiteknik. De färdigutbildade studenterna blir en viktig del av omställningen till ett h?llbart samhälle och bidrar till att utveckla effektiva metoder att producera biobaserade produkter och förnybara energikällor.
Kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt
? Ett ett?rigt p?byggnadsprogram som ger möjlighet att komplettera tidigare ämneskunskaper för den som vill ta ut en ämneslärarexamen. Utbildningen riktar sig till dem som sedan tidigare har en magisterexamen inklusive examensarbete p? minst 15 hp och ämnesstudier motsvarande 90 hp eller 120 hp.
Magisterprogram i mark- och miljörätt
? Ett ett?rigt p?byggnadsprogram som förbereder studenterna för yrken som kräver djupg?ende kunskaper i mark- och miljörätt. Till exempel inom lantmäteriomr?det eller inom myndigheter och företag som arbetar med markanvändning, markexploatering och detaljplaner.
För ytterligare information, kontakta gärna:
Anders Fällström, prorektor vid Ume? universitet
Telefon: 070-493 85 27
E-post: [email protected]
Relaterad information:
Välkomstmässa för nya studenter
Kultur p? campus

Över 22 000 antagna studenter
Internationella studenter anländer till Ume?
Foto: Christina Hülsmann

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy