SE

Ny utbildning ska stärka elevers val inför framtiden

Studie- och yrkesvägledningen i Halland ska stärkas genom ett pilotprojekt som genomförs av Högskolan i Halmstad.
I morgon, den 1 oktober, startar en pilotomg?ng inom ramen för Skolverkets satsning för att stärka studie- och yrkesvägledningen. Halmstad har utsetts till en av tio pilotorter, och i samverkan med bland annat Skolverket, arbetsförmedlingen, regionförbund, lärarutbildningen och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) genomför Högskolan i Halmstad ett utbildningspaket för lärare och studie- och yrkesvägledare.
? Utbildningspaketet handlar om att utveckla lektioner med koppling mellan skola och arbetsliv i alla ämnen, att öka kunskapen om arbetsmarknaden och att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor p? skolan. Syftet är att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete och minska de m?nga avhoppen i gymnasiet, säger projektledare Mikaela Zelmerlööw, Skolverket.
Ett 50-tal anställda vid skolor i Halmstad, Varberg och Hylte kommer att g? utbildningen, som p?g?r under hösten 2014 och v?ren 2015. Förutom tv? utbildningsdagar ska deltagarna f? regelbunden handledning i grupper p? sina respektive skolor.
? Handledning har visat sig vara ett effektivt sätt för lärare att utvecklas i sin yrkesroll och att f? utbildningsinsatser att bli en best?ende del i verksamheten, säger Ewa Wictor, lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad, ansvarig för handledningen i projektet.
? Att samverka där olika kompetenser sätts samman är ett framg?ngsrikt recept, oavsett om det handlar om klassrumsarbete eller regionalt/nationellt utvecklingsarbete. I detta pilotprojekt vill vi utveckla ett samarbete p? dessa tv? arenor, säger H?kan Cajander, utvecklingsledare p? RUC vid Högskolan i Halmstad.
I morgon, onsdagen den 1 oktober, h?lls uppstartmöte och första utbildningstillfället.
Tid och plats: kl. 9.45?15.15 (fika och registrering fr?n kl. 9.15) i Haldasalen, Högskolan i Halmstad.
Kontakt
För mer information om projektet, kontakta Ulla Palmqvist, samordnare p? lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad, tel. 0730-83 48 48.

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Folkuniversitetet Stockholm Mobil   #Mona Lanneskog