SE

Nya artister p? Putte i Parken – idag släpps 14 nya akter!

Det kvalitetsmedvetna konsultbolaget SWECO Strategy AB har vunnit upphandlingen om att utvärdera Tillväxtverkets genomförda satsningar för att öka det strategiska styrelsearbetet i entrepenörsbolag med max 50 anställda. Mia Rolf, Styrelsebalans Sk?ne, sitter med i utredningskommitteen som expertkonsult.
Mia Rolf driver själv ett entrepenörsbolag, Waking Mountain, ett konsultbolag som hjälper företag att skapa tillväxt genom bättre kundlojalitet och employer branding med hjälp av de nya medierna. Mia har ocks? under 2 ?rs tid engagerat sig för att höja kompetensen i styrelser, genom att driva Styrelsebalans i Sk?ne, ett nätverk grundat i Stockholm, som samlar styrelsekompetenta kvinnor i en databas och skapar könsneutrala möten där viktiga styrelsefr?gor diskuteras.
– Jag har suttit i entrepenörsstyrelser i över 10 ?r, och min erfarenhet är att de minsta bolagens styrelser antingen är pappersstyrelser, kompis-styrelser eller styrelser p? mycket l?g strategisk niv?. Säger Mia Rolf. Det är intressant att tänka sig vad som skulle kunna hända om varje entrepenör och innovatör fick tillg?ng till en kompetent och affärsdrivande styrelse, eller ?tminstone styrelseledamot. Jag tror det skulle p?verka Sveriges hela ekonomi i positiv riktning.
Utvärderingen, som drivs av Helene Norberg p? SWECO, p?g?r just nu och det är 8 organisationer/projekt som f?tt medel att genomföra olika former av kompetenshöjande program. Resultatet av utvärderingen väntas komma under augusti.

Kontakt Mia Rolf: 0709-100111
Kontakt Sweco: Helene Norberg, 0703411226
Sweco Strategy är ett Stockholmsbaserat konsultföretag som ing?r i den publika koncernen Sweco med ca 7 300 anställda. Företaget har idag 50 heltidsanställda konsulter som erbjuder utrednings-, analys- och r?dgivningstjänster i första hand till beslutsfattare inom offentlig sektor. Tillsammans har Sweco Strategys konsulter m?ng?rig erfarenhet av att ta fram kvalificerade utvärderingar, undersökningar, prognoser, resursfördelningar, statistiska underlag, analyser och strategier till offentlig sektor.

Kontakt Styrelsebalans: Grundare Lena Gustafsson: 0707-66 65 16
Styrelsebalans är en idéburen verksamhet som är religiöst och politiskt obunden. M?let är att fler kvinnor ska arbeta i svenska bolagsstyrelser och p? ledandepositioner , d? det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Medlemmarna i Styrelsebalans utgör en rekryteringsbas av kvalitetssäkrade kvinnor som förmedlas till bolagsstyrelser och ledningsgrupper.

Företag med balanserade styrelser och ledningsgrupper är lönsammare. Hitta rätt ledamot eller ledare i affärsnätverket Styrelsebalans rekryteringsbas av kvalitetssäkrade kompetenta kvinnor.

Bifogade filer
01350Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kulturkalas Utan   #Robert Borgwall   #Stora Teatern-omr   #Tommy Mattiasson Fredag