SE

Nya fynd fr?n Birka visas p? Sjöhistoriska

Den nya undersökningen av vattnen utanför Birka gav marinarkeologerna över 1000 vikingatida förem?l. Den 6 november öppnar Showroom Maritima Birka p? Sjöhistoriska museet, där de mest spektakulära fynden presenteras.
Sjöhistoriska museet, som är en del av, Statens maritima museer har under en flera ?r bedrivit marinarkeologiska undersökningar av den vikingatida staden Birkas maritima lämningar. Birka, som ligger p? Björkö i Mälaren, var bebodd under tidig vikingatid ? fr?n 700-talet fram till 900-talet. Platsen är en av Sveriges mest undersökta fornlämningar. Trots det finns mycket kvar att upptäcka, särskilt Birkas hamnar och sjöfart är ett outforskat omr?de.
I somras undersöktes sex kvadratmeter av vattenomr?det utanför den centrala bebyggelsen. Den valda platsen visade sig vara en fullträff.
? Ungefär 1200 fynd bröt ytan, m?nga var otroligt välbevarade träförem?l som vi visste fanns under vikingatiden, men inte sett tidigare. Till de finaste fynden hör ett litet svärdshandtag som förmodligen kommer fr?n ett leksakssvärd. Förutom mängder av skedar, sk?lar och handtag till redskap hittades ocks? ett n?lhus och en väskdetalj av trä med stiliserade ansikten. M?nga andra fynd vet vi inte vad de har använts till. Fynden har gett en helt ny bild av vardagslivet i den vikingatida staden. En dörr har öppnats till vikingatidens träkultur, säger Nina Eklöf, vik enhetschef Arkeologienheten.
Förem?len har under 1000 ?r legat nedbäddade i bottensediment med l?g syrehalt. I väntan p? konservering m?ste de förvaras i en liknande miljö. Konservering kan ta flera m?nader men med hjälp av stora akvarier med nedkylt vatten kan Sjöhistoriska visa fynden direkt. I museets showroom presenteras ocks? fr?geställningar och resultat fr?n projektet Maritima Birka.
? Det är viktigt att göra arkeologi och resultaten fr?n v?ra undersökningar publika. Vi vill vara bäst p? att snabbt föra ut marinarkeologins arbete till allmänheten. M?nga har följt arbetet p? plats genom att besöka den fältstation som fanns p? Björkö i somras. Nu gör vi det tillgängligt ocks? p? museet, säger Nina Eklöf.
Undersökningarna och Showroom Maritima Birka har varit möjliga tack vare ett generöst bidrag fr?n Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.
Kontakt
Nina Eklöf
Tf. Chef Arkeologienheten, Sjöhistoriska museet
[email protected]
08-519 549 89
Kristoffer Henrysson
Informationsenheten Sjöhistoriska museet
[email protected]
08-519 549 32

Sjöhistoriska museet i Stockholm är ett statligt museum för handelssjöfart, marinarkeologi, fritidsb?tar, Östersjöfr?gor och andra maritima teman. Tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum ing?r vi i myndigheten Statens maritima museer. www.sjohistoriska.se3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy