SE

Nya kurser stärker den svenska gjuteriindustrin

Svenska Gjuteriföreningen, Swerea SWECAST och Tekniska Högskolan i Jönköping gör en gemensam satsning för att l?ngsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri.

Satsningen innebär att sex helt nya kurser inom det gjuteritekniska omr?det kommer att erbjudas till svenska företag. P? s? sätt ges gjuteribranschen och dess kunder en möjlighet att höja kompetensen inom gjuteriteknik.
? Genom ett nära samarbete mellan Tekniska Högskolan, som är världsledande inom gjuteriforskning, och gjuteribranschen kan vi nu erbjuda kurser som gynnar innovation och stärker konkurrenskraften. Kurserna är framtagna för att svara upp till verkliga behov inom gjuteriindustrin, säger Salem Seifeddine, projektledare för kurserna p? Tekniska Högskolan.
Fr?n och med januari 2015 kommer intresserade att kunna läsa kurserna. Kurserna riktar sig i första hand till yrkesverksamma ingenjörer och personer med m?ng?rig arbetslivserfarenhet fr?n branschen. Anmälan öppnar idag, m?ndagen den 15 september. P? sikt planeras kurserna att erbjudas som ett magisterprogram.
­? Vi är stolta över dessa unika kurser som Svenska Gjuteriföreningen, Tekniska högskolan och Swerea SWECAST tillsammans jobbat mycket h?rt för att ta fram. Kurserna är ett resultat av god samverkan mellan gjuteriföretag, högskolan och oss som forskningsinstitut, säger Conny Gustavsson, utbildningschef vid Swerea SWECAST.
Kort fakta om kurserna:

Kurserna kommer att erbjudas som distanskurser, vilket ger en möjlighet att kombinera yrkesliv och studier.
Kurserna ges p? halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmars arbete per vecka.
Kurserna ger högskolepoäng och är i första hand riktade mot yrkesverksamma i svenska företag
Kurserna är: Komponentgjutning, Avancerad materialteknik, Gjutfelsanalys, Modellering och simulering av gjutning, Materialprovning och Miljökonsekvensbedömning av gjutgods.
Kurserna g?r att läsa enskilt, eller som ett kurspaket.
Projektet är ett KK-finansierat projekt med m?let att skapa ett magisterprogram inom det gjuteritekniska omr?det.
Mer information och kontakt:
Salem Seifeddine
projektledare Tekniska Högskolan
036-10 1662
Conny Gustavsson
utbildningschef Swerea SWECAST
036-30 12 22
www.jth.hj.se/gjutmagister
Tekniska Högskolan (JTH) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. JTH är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Forskningen är inriktad p? industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för sm? och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag. JTH har 2 000 registrerade studenter, cirka 150 anställda och omsätter cirka 200 mnkr.4000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts