SE

Nya numret av Expo granskar den växande rasismen i USA

2014-09-25 07:39 Stiftelsen Expo När Obama tillträdde som president s?g m?nga det som ett bevis p? att rasismen var p? tillbakag?ng ? men nu ser vi en backlash. Martin Gelin berättar om en växande rasism i USA. Dessutom: I Ungern höjs judiska röster mot regeringen, svenska militanta jihadister hetsar mot muslimer, antisemitism i sp?ret av Israel-Palestinakonflikten, stridande svenska Ukrainafrivilliga och mycket mer ?

När Obama tillträdde som president s?g m?nga det som ett bevis p? att rasismen var p? tillbakag?ng ? men nu ser vi en backlash. Martin Gelin berättar om en växande rasism i USA. Dessutom: I Ungern höjs judiska röster mot regeringen, svenska militanta jihadister hetsar mot muslimer, antisemitism i sp?ret av Israel-Palestinakonflikten, kinesiska myndigheter inför undantagsregler mot muslimer, stridande svenska Ukrainafrivilliga och mycket mer ?

I fokus
Mathan Ravid lyfter fram antisemitismen som dök upp i samband med att konflikten mellan Israel och Palestina bröt ut.
Unga rekryteras av jihadister
Magnus Sandelin skriver om svenska militanta jihadister som försöker rekrytera ungdomar till deras kamp.
Muslimhets p? jihadistforum
P? Sveriges största jihadistforum sprids antisemitism, homofobi och, framför allt, hat och hets mot andra muslimer.
Svenska Ukrainafrivilliga
Expo granskar svenskarna som rest till Ukraina för att strida eller visa sitt stöd.
Undantagsregler för muslimer
Kinesiska myndigheter stoppar muslimsk klädsel i offentliga miljöer. Kontraterrorism används som täckmantel för att förtrycka uigurerna.
Reportage: Backlash
När Obama valdes som första svarta president s?gs det som ett tecken p? att nationen blivit allt mer tolerant. Men samtidigt växer rasismen. Martin Gelin ställer sig fr?gan varför?
V?ldsamt motst?nd
Daniel Poohl träffar regissören Göran Hugo Nillson för att fr?ga om hans dokumentär om det v?ldsamma motst?ndet mot kolonialismen.
Reportage: Judiska protester
Statens minnes?r för Förintelsen har f?tt Ungerns judar att protestera kraftigt. I historieskrivningen ser de allvarliga försök att rentv? d?tidens regim fr?n ansvar. Joakim Medin reste till EU-landet där m?nga oroas över antisemitismens utveckling i landet.
Reportage: Tillsammansskapet
Under valrörelsen s?g vi en ny antirasistisk gräsrotsrörelse växa fram. Expos Haris Grabovac, som arbetar med att koordinera verksamheten, gav sig ut i landet för att träffa aktivisterna.
Dödshot
?Jag har lämnat allt. Jag har lämnat mina barn, mina vänner, mina böcker, mina kollegor, mitt hem. Allt.? Anders Dalsbro möter den grekiska journalisten Niko Ago som granskar nazistpartiet Gyllene gryning.
Recensioner
Louise Djurberg recenserar tidningen Gläntas migrationsnummer: “I en tid där enkla förklaringar är g?ngbara och fördjupning sällan ges plats, är Gläntas satsning b?de viktig och lovvärd.” Dessutom s? recenseras Dan Anderssons ? S? fick Sverigedemokraterna makt?, antologin ?Sverigedemokraternas svarta bok? och Viktor Lundbergs ?En idé större än döden: en fascistisk arbetarrörelse i Sverige 1933?1945?.
Krönika
Mehrako Masafi om att engagera sig mot hatbrott: ?Vi vuxna, det är v?rt ansvar nu, de yngre kommer ta över där vi lämnade vid.?

Läs mer p? http://expo.se/tidskriften.html

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med v?ra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.
Granskning
Stiftelsen Expo samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen, samt ger ut Tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.

Utbildning
Stiftelsen Expo föreläser varje dag n?gonstans i Sverige för elever, lärare, kommunpolitiker, poliser, allmänhet med flera.

Engagemang
Stiftelsen Expos syfte är att möta människor och tala om intoleransens konsekvenser. Genom v?r utbildningsverksamhet och v?ra olika publikationer väcker vi intresse och engagemang i breda kretsar

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy