SE

Nya utbildningskatalogen för 2015 ute nu

Nu är STF Ingenjörsutbildnings nya katalog för 2015 ute fullmatad med över 200 kurser.

V?rt omfattande kursutbud sträcker sig fr?n baskunskaper till spetskompetens. Vi utvecklar ständigt högaktuella kurser anpassade efter marknadens behov. Här är ett axplock av v?ra nya kurser hämtade fr?n katalogen:
Effektiva arbetsprocesser

Projektledning i tekniska projekt

EcoDriving för fastigheter
Geoenergi & VVS system
Allmän behörighet för elinstallation
ESA
Metalliska material – mekaniska egenskaper
Säkerhet i TCP/IP
Besök v?r hemsida för att beställa eller ladda ned STF utbildningskatalog 2015

Kunskap ger konkurrenskraft –
STF utbildar dig för framtiden!
www.stf.se

200 kurser – fr?n bas till spets inom nio kompetensomr?den

Projektledning/Kommunikation
Industriteknik
Miljö
Kvalitet
El
Bygg & Fastighet
Energi
Arbetsmiljö
IT/Telekom
0300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy