SE

Nya VHC skapar kreativa krockar i unik byggnad

Närhet och transparens är ledord för nya VHC-projektet p? Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Här skapas ett nationellt centrum för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och djursjukv?rd, som kommer att vara en av världens modernaste anläggningar i sitt slag.
Onsdagen den 10 september invigs Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, VHC, för Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Den unika anläggningen förenar vitt skilda behov hos studenter, forskare och djur. P? uppdrag fr?n Akademiska Hus och SLU har Nyréns Arkitektkontor ansvarat för arkitektur, inredningsarkitektur och landskapsarkitektur.
VHC mäter 53 000 kvadratmeter och inrymmer Sveriges enda universitetsdjursjukhus och universitetsutbildningar av veterinärer, husdjursvetare och angränsande yrken. Byggnaden har kapacitet för 1 000 studenter, 700 forskare, lärare och kliniker samt mottagning för 7 000 hästar och 24 000 sm?djur per ?r.
Tidigare var verksamheten utspridd p? flera h?ll i Uppsala. Som en av brukarna utryckte det: ?Man kunde g? en hel yrkeskarriär utan att stöta ihop med konkurrenten?. Med nya VHC är däremot alla delar samlade under ett och samma tak vilket ger m?nga tillfällen för kreativa möten och gränsöverskridande konstellationer.
– Den stora ljusg?rden utgör en naturlig mötesplats för spontana möten och samtal, konstaterar Dag Beskow som är ansvarig arkitekt hos Nyréns.
Överhuvudtaget har möten, närhet, öppenhet och transparens varit ledord i arbetet med VHC. Visionen har varit att tillsammans med övriga nybyggnadsprojekt i omr?det skapa en tät campusstruktur. Akademiska Hus gjorde en stor undersökning inför arbetet med VHC som visade att studenter, lärare och forskare alla efterfr?gade ?en hög spaningsfaktor?, möjligheten att naturligt kunna se och f? kontakt med kamrater, lärare, kollegor och professorer. Det har arkitekterna tagit fasta p?.
En viktig aspekt av projektet har ocks? varit att skapa möjligheter till samarbete och resursdelning, för att stärka SLU i den internationella konkurrensen inom biomedicinsk och husdjursvetenskaplig forskning. I VHC:s runda laboratoriebyggnad finns stora möjligheter att effektivt samutnyttja
ytor, utrustning och personal, genom att exempelvis avancerad utrustning placeras i centrum s? att den kan delas mellan olika forskarlag.
Även för beställaren Akademiska Hus har projektet varit ett unikt projekt.
– Vi är nöjda med det samarbete vi haft med Nyréns Arkitektkontor under hela projektets g?ng och vi har f?tt ett välfungerande hus, säger Peter Bohman, regiondirektör p? Akademiska Hus i Uppsala.
Det första spadtaget togs för fyra ?r sedan, och när VHC invigs p? onsdag är det resultatet av ett nära samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska Hus, Skanska och Nyréns Arkitektkontor.
-Det här är ett unikt projekt p? m?nga sätt. Dels är projektstorleken unik för Uppsala, dels ställer byggnadens form och tekniska inneh?ll speciella krav p? oss som byggentreprenör och samarbetspartner, säger Patrik Toresäter, Skanska Sverige AB.
Och p? SLU p?g?r nu de sista förberedelserna inför invigningen.
– VHC har en spännande arkitektur som syftar till inspirerande möten och ökat samarbete mellan olika forskargrupper, säger dekanus Karin Östensson, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Nyréns Arkitektkontor är ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 115 medarbetare i Stockholm och Malmö. Med utg?ngspunkt i människans behov skapar vi miljöer med höga krav p? funktion, skönhet, ekonomi och h?llbarhet.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy