SE

Nydanande lärare nominerade till lärarpriset Guldäpplet 2014

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som ?rligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.
Det dryga hundratalet lärare som är nominerade till ?rets Guldäpple förmedlar inspiration och personligt engagemang för att lyfta eleverna med lärplattor, appar, nätresurser och i kollegialt samarbete.
? Guldäpplet är ett viktigt pris eftersom det sätter ljuset p? att IT och digitala verktyg är en självklar del av en modern skola. M?nga lärare gör stord?d för att modernisera undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel. Det ser vi ?r efter ?r i Guldäpplet, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.
? Utbildningsforskningen är enig om att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas prestation är undervisningen. Enskilda lärare gör enorma avtryck i elevers liv. De har förm?gan att ändra förutsättningarna för en elevs framtid och kan driva p? kunskapsinhämtningen och utveckla undervisningen genom sina egna initiativ. Guldäpplet ger ett unikt tillfälle att lyfta fram dessa lärare, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.
I september utser Guldäpplets jury tre finalister bland ?rets drygt 100 nominerade pedagoger. Den slutliga vinnaren presenteras m?ndagen den 27 oktober p? Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset best?r, förutom av ett stipendium p? 25.000 kr, av ett glasäpple med inläggning i äkta guld, bl?st av mästarna vid Bergdala Studioglas i Sm?land.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.
I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de lärare som vann Guldäpplet 2012 och 2013.

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

E-post: [email protected], Mobil: 070-710 44 53
Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas ?rligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat l?ngvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.
I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2012 och 2013.
Priset best?r, förutom av ett stipendium p? 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, bl?st av mästarna vid Bergdala Studioglas i Sm?land.
Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

9000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Kulturdirekt La Cappella   #Pelle Olofson   #Stockholms Students   #Tony Margeta