Nyskapande skolteknik hindras av PUL

Enligt internationella mätningar tillgodogör sig inte svenska elever kunskaper i samma takt som elever i andra länder ? om nu mätandet av kunskaper ens är möjligt. Samtidigt p?g?r en kunskapsrevolution i det övriga samhället. Information som förr tog dagar eller veckor att hitta, är i dag sekunder bort. Vi jobbar i virtuella team p? nätet och utbyter idéer och kunskap p? ett sätt som ingen tidigare kunde drömma om. Överallt sker denna fantastiska utveckling, utom i skolan ? ironiskt nog.
En viktig anledning till att skolorna nu halkar efter är den för?ldrade personuppgiftslagen, PUL. Lagen reglerar hur personuppgifter f?r behandlas för att den enskildes integritet ska skyddas. PUL trädde i kraft 1998, när internet ännu l?g i sin linda och när sociala medier och s? kallade molntjänster (internettjänster som finns tillgängliga via nätet och som man därför inte behöver äga själv, exempelvis Googles tjänster) ännu inte var uppfunna. M?nga skrivningar i lagen har därför hunnit bli för?ldrade eller meningslösa.
Molntjänster olagliga
Lagen säger exempelvis att kunden (läs skolan) m?ste kunna ha full kontroll över var all information lagras. Det blir självfallet absurt eftersom de stora molnleverantörerna i sin tur använder sig av olika underleverantörer. Alla standardavtal i dag bygger därför p? att molnleverantören tar ett totalansvar gentemot kunden, vilket ju kan tyckas rimligt. Men i och med det strider allts? avtalen mot PUL.
Samtidigt har en hel värld av banbrytande interaktiva verktyg i molnet utvecklats för undervisning, som ocks? börjat ta sig in i de svenska skolorna. Enligt en undersökning utförd av SVT förra sommaren använde redan d? fyra av tio kommuner Googles molntjänster i skolan. M?nga lärare och elever vittnar om att det förändrat jobbet i grunden: Samspelet förbättras l?ngt över förväntan när lärarna kan följa elevernas processer, skapa anpassade lärsituationer och lämna feedback direkt i elevens dokument eller via video. Eleverna f?r snabbare respons, jobbet blir roligare, man presterar bättre när relationer utvecklas p? nya arenor och möjligheten till möten ökar.
Datainspektionens ord gäller
Men i dag är det allts? osäkert om man har rätt att bedriva den här typen av undervisning. Det har bland annat lärare i Salem, Sollentuna och Malmö f?tt erfara. Datainspektionen har granskat kommunerna och funnit att deras avtal med Google inte är förenliga med personuppgiftslagen. Lagen skyddar inte elevernas uppgifter tillräckligt när det gäller var informationen hamnar och hur länge den lagras, menar man. Salems och Malmös kommun har överklagat Datainspektionens beslut, men i väntan p? ett prejudicerande rättsfall är det Datainspektionens ord som gäller. Sveriges skolor som vill komma ig?ng med att använda dessa verktyg st?r därmed bakbundna i väntan p? beslut.
Lagen m?ste anpassas
Integritet är en viktig fr?ga. Det m?ste finnas gränser för vad som är acceptabelt ur integritetssynpunkt och skolorna m?ste självklart följa dem. Det finns ocks? anledning för kommersiella molnleverantörer som Google och Microsoft att vara mer tillmötesg?ende inför kraven p? skydd av elevernas integritet.
Men även lagen m?ste anpassas till dagens samhälle. I princip alla som i dag använder vanliga tjänster som Dropbox, Google Apps, Office 365 med flera utmanar dagens integritetsbegrepp enligt PUL. Det blir absurt när regler och verklighet st?r s? l?ngt ifr?n varandra. Vi m?ste inse att integritet är ett flytande begrepp och v?ga erkänna att det förändrats efter det att PUL-lagen skrevs.
Om vi verkligen vill flytta in skolan i det moderna samhället och överträffa de internationella mätningarnas m?ttstockar vad gäller lärande, kreativitet och problemlösning, m?ste lärare och elever f? använda de möjligheter som finns! De ska inte behöva vara oroliga över att samtidigt bryta mot lagen.
Fr?gan bör vara högsta prioritet för utbildningsministern ? vem som än innehar posten efter höstens val.
Karl Alfredsson
utvecklingschef Lin Education
Maria Abrahamsson
processledare Lin Education,
fd rektor Kungälvs kommun och utsedd till ?rets digitala rektor 2013
Malin Frykman
rektor Munkgärdeskolan, Kungälvs kommun
Tinga Tenggren
rektor F-6 Kronan, Trollhättan stad

Tillsammans utvecklar vi svensk skola!
Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. P? Lin Education utg?r vi fr?n v?rt VIP-koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Inneh?ll och Pedagogik är en framg?ngsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov. En utbredd digitalisering av skolan och en ökad digital kompetens bland dess verksamma är en del av v?r medicin. En spännande resa tycker vi. Vi finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Karlstad men arbetar med hela skolsverige. 0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top