SE

Nytt avtal ger studenter en fot in p? arbetsmarknaden

Ett nytt kollektivavtal för studenter, tecknades den 3 september mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, och fackförbunden Sveriges Arkitekter, Unionen, Vision, Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna samt Akademiförbundet SSR.
? Studentmedarbetaravtalet ger ökade förutsättningar att ta tillvara kompetens hos universitets- och högskolestuderande samtidigt som det underlättar överg?ngen mellan studier och yrkesliv och tillför fastighetsbranschen aktuell kunskap, säger parterna i ett gemensamt uttalande.
Studentmedarbetaravtalet vänder sig till arbetsgivare i fastighetsbranschen och studerande p? högskolor och universitet. Systemet med studentmedarbetare innebär att studenter kan anställas redan under sin studietid och arbeta med relevanta arbetsuppgifter max 15 timmar under flexibla villkor.
? Att anställa en studentmedarbetare innebär att arbetsgivare i fastighetsbranschen tar ansvar för den framtida kompetensförsörjning, samtidigt som de ger en student möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet.
Studentmedarbetaravtalet stöds av regeringen som har beviljat 500 000 kronor i ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal bland studenter och arbetsgivare.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi har en bred agenda: fr?n fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfr?gor. Ett viktigt m?l är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AA   #Hos Ljung Sj   #Josefine Flavet Ca   #Programledarna Sanna Lundell