SE

Nytt material för att upptäcka dyslexi hos flerspr?kiga elever

Läs- och skrivsv?righeter och dyslexi hos flerspr?kiga elever missförst?s ibland som problem att lära sig svenska. Det gör att m?nga elever blir utan det stöd de har rätt till. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett kartläggningsmaterial som hjälper lärare att upptäcka vilka flerspr?kiga elever som behöver anpassade insatser.
Materialet ?Flerspr?kig kartläggning av avkodning och läsning?, som presenteras p? Bokmässan fredag den 26 september, är ett viktigt verktyg för att tidigt upptäcka vilka elever som är i behov av
särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling.
– En flerspr?kig elev med dyslexi blir m?nga g?nger oupptäckt i skolan, man tar det för sv?righeter med andraspr?ket. ?ren g?r, och eleven hamnar alltmer utanför i skolan. Det är en stor förlust för b?de individen och samhället, säger Gunilla Salo, r?dgivare p? SPSM och en av dem som tagit fram kartläggningsmaterialet för svenska skolor.
Modersm?lslärarna är viktiga för att kartläggningen ska kunna genomföras. Lärare, specialpedagoger och modersm?lslärare behöver samarbeta eftersom kartläggningen bygger p? att modersm?lsläraren kartlägger p? elevens modersm?l. Detta i samverkan med specialpedagogen, som i sin tur kan kartlägga elevens läsutveckling p? svenska. Materialet kan ocks? användas för att undersöka hur l?ngt elever kommit i sin läsutveckling p? sitt modersm?l.
– För att först? vad den flerspr?kiga elevens eventuella sv?righeter beror p? behöver skolan kartlägga elevens alla spr?k. Därför blir modersm?lsläraren en ovärderlig samarbetspartner, konstaterar Elisabeth Lindén, r?dgivare p? SPSM som ocks? arbetat med kartläggningsmaterialet.
Materialet togs ursprungligen fram i Norge och översätts succesivt under 2014 till svenska och anpassas för svenska förh?llanden. Kartläggningsmaterialet har precis kommit p? arabiska, under oktober kommer det även p? somaliska.
Seminariet p? Bokmässan:
Tid: Fredag 26 september, kl 13.00 till 13.20.
Plats: F4
Läs mer om kartläggningsmaterialet och ladda ner eller beställ materialet.
Specialpedagogiska skolmyndigheten finns i monter C 05:05 p? Bok- och Biblioteksmässan. Där berättar vi om vilket stöd myndigheten ger till olika skolformer. Torsdag och fredag visar vi ett webbaserat värderingsverktyg som hjälper förskolor och skolor att bli mer tillgängliga för alla elever oavsett funktionsförm?ga och hur man kan använda e-böcker för att göra undervisningen mer tillgänglig.
Läs mer om SPSM p? Bok- och Biblioteksmässan.
För mer information och intervju med Specialpedagogiska skolmyndighetens r?dgivare kontakta:
Erika Bergman, pressansvarig p? Specialpedagogiska skolmyndigheten 070-577 0883
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se1500Skicka som e-post
Share this

Similar Posts