Nytt material ska hjälpa elever med cancer

Nu lanserar Barncancerfonden Rätt till stöd i skolan för elever med cancer, ett informationsmaterial som ger konkreta r?d till skolpersonal och vägleder i skolfr?gor när en elev insjuknar i cancer.
Materialet vänder sig elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och v?rdnadshavare. Genom att bland annat lyfta fram delar av Skollagen och Läroplanen blir skrifterna ett stöd som visar vad som gäller i fr?gor som rör skola och skolg?ng när en elev blir sjuk i cancer. Informationen har tagits fram i samarbete med sjukhuslärare och konsultsjuksköterskor vid landets sex barnonkologiska centra.
L?ng erfarenhet av skolfr?gor
Bakom inneh?llet st?r Björn Olsson, tidigare rektor vid sjukhusskolan vid Akademiska Barnsjukhuset, som har l?ng erfarenhet av att lotsa v?rdnadshavare och skola rätt när en elev blir sv?rt sjuk.
– Inte bara familjerna utan även skolan kommer att ha nytta av det här nya materialet och kommer att veta vad som gäller när en elev insjuknar i cancer, säger Björn Olsson.
Resultat av medlemsenkät
En enkät bland Barncancerfondens medlemmar visade tydligt att skolan var ett stort problemomr?de för m?nga familjer. Som en följd av det resultatet beslutade Barncancerfonden att initiera ett skolprojekt som bland annat ska tydliggöra vem som har ansvar för vad ? i form av lagar och styrdokument ? för att underlätta skolg?ngen för elever med cancer.
Ladda ner direkt fr?n webben
Följande skrifter ing?r i serien och i den första fasen lanseras de tre första delarna, som g?r att ladda ner direkt fr?n www.barncancerfonden.se/elevers-ratt.
Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

R?d till mentor och annan personal

R?d till rektor

R?d till v?rdnadshavare gällande skolg?ngen för ett cancerdrabbat barn (utkommer under hösten)

R?d till skolan om sena komplikationer till följd av barncancer (utkommer under hösten)

Litteraturlista (utkommer under hösten)

För mer information, kontakta gärna:
Björn Olsson, projektledare för Rätt till stöd i skolan för elever med cancer
E-post: [email protected]
Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden
E-post: [email protected]
Telefon: 08-584 209 37

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer
Efter att ha arbetat i drygt 30 ?r med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. S? sent som p? 1970-talet var förh?llandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige ? helt utan bidrag fr?n stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag fr?n privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid g?r till rätt ändam?l. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top