SE

Nytt samband mellan tarm och hjärna

Ny forskning fr?n Uppsala universitet visar att ett hormon som utsöndras i tarmen när vi äter p?verkar en del av hjärnan som är viktig för inlärning och minne. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.
Den aktuella studien visar att hormonet GLP-1 kan förstärka effekten av nervsignalsubstansen gamma-aminosmörsyra (GABA) i hippocampus. Hippocampus är en del av det limbiska systemet i hjärnan, och spelar en stor roll för korttidsminnet och bildandet av nya minnen. Signalsubstansen GABA minskar nervernas förm?ga att reagera p? p?verkan, och verkar därför lugnande i hjärnan.
Hormonet GLP-1 ökar utsöndringen av GABA fr?n nerverna, men p?verkar även egenskaperna hos signalsubstansens receptorer (GABA-A receptorer) som sitter p? nerverna. Dessa förändringar gör det sv?rare att aktivera nerverna, vilket kan p?verka inlärning och minne.
– Studien visar för första g?ngen att GLP-1 p?verkar GABA signaleringen i den här delen av hjärnan. Resultaten är viktiga för läkemedelsutveckling och forskning kring sjukdomar som diabetes, Alzheimers sjukdom och demens. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra innan vi först?r samspelet mellan tarmhormonet GLP-1, GABA-signaleringen i hjärnan och inlärning och minne, säger Bryndis Birnir, professor i fysiologi vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.
Referens: Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and exendin-4 transiently enhance GABA-A receptor-mediated synaptic and tonic currents in rat hippocampal CA3 pyramidal neurons. Sergiy V. Korol, Zhe Jin, Omar Babateen, Bryndis Birnir (2014). Diabetes in press.
För mer information, kontakta Bryndis Birnir, tel: 018-471 46 22, mobil: 076-562 02 43, e-post: [email protected]

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kristoffer Roxbergh   #SSSB   #Stiftelsen Stockholms Studentbost